Job Shadow Day 2017

Job Shadow Day-logo

Läs mer på jobshadowday.fi

Aktivera resurser

Aktivera resurser-projektets logo, en radare.Aktivera resurser var Vates-stiftelsens svenskspråkiga nätverks­projekt som arbetade för att göra det lättare för personer med specialbehov att finna lönearbete. Det treåriga projektet finansierades av RAY.

Aktivera resurser främjade informationsgång bland branschens yrkesmänniskor; producenter av tjänster för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och beställare av dessa tjänster.

Projekti on päättänyt toimintansa. Koska Vates ei saanut omaa rahoitusta ruotsinkieliseen viestintään, poisti se käytännössä mahdollisuuden toimia ja vaikuttaa ruotsiksi.

Läs mer om projektet    Projektin loppuraportin tiivistelmä

Bli bakgrundsmedlem

En mängd Vatessymbolfigurer i olika färger Samfund som främjar rehabilitering och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka samt partiellt arbetsföra personer kan anmäla intresse att ansluta sig till Vates bakgrundsorganisationer.

Läs mera