Mielenterveys- ja päihdeongelmat osana työttömyyttä ja työttömän arkea, Salo

13.09.2017 - 13.09.2017

Aika: 13.9.2017
Paikka: Musiikkiopiston Hilkansali, Vilhonkatu 2, Salo

Pitkittynyt tai toistuva työttömyys johtaa usein kasautuviin ongelmiin ja heikkenevään elämänhal-lintaan. Työttömyyden ja terveyden välinen yhteys on todettu myös eri tutkimuksissa. Koulutus-päivässä pohditaan erityisesti työttömyyden ja mieleterveys- sekä päihdeongelmien välistä suhdet-ta. Nostamme esiin myös nuorten näkökulmaa.
Koulutus on tarkoitettu perusterveydenhuollon, TE-hallinnon, sosiaalitoimen, Kelan, työttömien järjestöjen, kolmannen sektorin, mielenterveys- ja päihdehuollon sekä työterveyshuollon toimijoil-le ja muille aiheesta kiinnostuneille

Ilmoittautumiset: 6.9.2017 mennessä. 

Ilmoittautumislomake

Ohjelma (pdf)


Lisätietoja tilaisuudesta:
Kirsi Lappalainen, kirsi.lappalainen@ttl.fi
Kaija Ray, kaija.ray@vates.fi

takaisin tapahtumiin