Vammaisten henkilöiden työllisyyttä pitäisi ja voidaan kohentaa

Suomi-Areena-kävijät pitivät tärkeänä, että ennakkoluulot eivät estäisi vammaisten tai osatyökykyisten ihmisten työn saantia

Selvitys osatyökykyisen työntekijän asemasta työehtosopimuksissa

OTT Jaana Paanetoja on julkaissut keväällä 2017 selvitysraportin "Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset".

Työhönvalmennus kansainvälisestikin tehokas tapa kehitysvammaisten työllistämiseksi

Työharjoittelu ja tuettu työ kohentavat kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä, mutta työtoiminta ei.

Liikunta ja vertaistuki kohentavat Susanna Lehtisen hyvinvointia

Susanna Lehtisen työelämässä pysymistä ovat vaikeuttaneet mm. huonontunut kuulo, masennus sekä suolistosairaus.

Keittiötöistä kokemusasiantuntijaksi - Selkeät ohjeet ja aikataulutus helpottavat autismin kirjon henkilön työntekoa

Autismin kirjon henkilöiden työntekoa tukevat selkeät kirjalliset ohjeet, vähäinen häly ja muut aistiärsykkeet sekä työyhteisö, joka ei odota kaikkien olevan samanlaisia. Orjo Pättiniemi jäi kerran työyhteisön ulkopuolelle, mutta löysi mielekkäitä tehtäviä Autismisäätiöstä.