Työn mukautukset ja tuet työelämään pääsemiseen

Työsuhteeseen on mahdollista saada monenlaista tukea työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Osa tuista myönnetään työnhakijalle, osa työnantajalle. Työnantajan palkkauspäätöstä voi helpottaa, jos työnhakija osaa kertoa saatavilla olevista tuista ja rajoitteista jo työnhakutilanteessa.

Työhönvalmentaja, työkykykoordinaattori tai TE-toimiston virkailija osaavat kertoa, mitä työllistymistä edistävää tukea hakijan on mahdollista saada.

Joskus on tarpeen mukauttaa työtehtäviä, jotta vammainen tai osatyökykyinen henkilö pystyy suoriutumaan työstä. Mukautuksia voivat olla tietynlaiset työvälineet tai vaikka lyhennetty työaika.

Näiltä sivuilta löydät hyödyllistä tietoa ennen työpaikan hakemista ja esimerkiksi jo työhaastatteluun päästyäsi.

Tukimuotoja työnhaussa

Yhteiskunta tarjoaa monenlaisia tukimuotoja, jotka madaltavat vammaisen tai osatyökykyisen työnhakijan kynnystä työllistymiseen.

Työhönvalmennus
Työhönvalmentaja etsii ja räätälöi työpaikkoja ja auttaa koko työyhteisöä perehdytyksessä sekä erilaisten tukien hakemisessa.

Palkkatuki
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle tukea palkkakustannuksiin esimerkiksi vammaisen, pitkäaikaissairaan tai työttömän henkilön palkkaamiseen.

Työolosuhteiden järjestelytuki
Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki työpaikalla tehtäviin muutoksiin, jotka mahdollistavat vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön työhön pääsyn tai työssä jatkamisen.

Työkokeilu
Työ- ja elinkeinotoimiston kautta haettava työkokeilu on mahdollisuus kokeilla jotakin uutta ammattialaa tai testata omaa jaksamistaan työssä.

Oppisopimus
Oppisopimus on mahdollisuus opiskella uuteen ammattiin työpaikalla.

Siirtymätyö
Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille suunnattu työn tekemisen tapa.

Työpankki
Työpankit työllistävät henkilöitä omassa tuotannossaan ja vuokraavat työntekijöitä muille yrityksille.Sanssi-kortti

Nuoren alle 30-vuotiaan työnhakijan voi palkata Sanssi-kortin avulla. Nuori voi saada Sanssi-kortin mukaansa TE-toimistosta, mikä helpottaa rekrytointiprosessia.

Sanssi-kortista te-palveluiden sivuilla

Duuni-kortti

30 vuotta täyttäneille työnhakijoille on vastaava Duuni-kortti.

duuni-kortista te-palveluiden sivuillaTyönhaku

Työnhaku lähtee aina oman osaamisen tunnistamisesta, sopivien työpaikkojen kartoittamisesta ja osaamisen markkinoinnista työnantajille. Vammaisen tai osatyökykyisen työnhakijan on hyvä tuntea myös erilaiset työllistymisen tukimuodot, joita tällä sivustolla esitellään.

Vahvuuteni

Omia vahvuuksiaan työnhaussa voi kartoittaa esimerkiksi Työelämän valttikorttien avulla. Tutustu niihin tarkemmin Julkaisut- sivulla.