Uutiset

Turvavalvojat vahvistavat kaupan turvallisuutta (Ässä 1997)

09.08.2017

Helsingin So­koksen turvalli­suuden kohde­-esimies Pasi Malin ja turva­valvojaharjoitte­lija Karl Gustafsson haluavat panostaa myy­mäläturvallisuu­teen. Artikkelissa vuodelta 1997 kerrotaan S-ryhmän toteuttamasta maamme ensimmäisesti turvavalvojakoulutuksesta. Koulutus on tarkoitettu turval­lisuusasioista kiinnostuneille tavallisille työttömille ja lii­kuntavammaisille. Kahdeksan kuukautta kes­tävä koulutus alkoi viime mar-raskuussa ja parhaillaan kurs­sin 25 opiskelijaa suorittavat puolisen vuotta kestävää työ­harjoitteluaan. S-ryhmän toi­mipaikkoihin on otettu jo muutama harjoittelija. Lue artikkeli

Lähde: Ässä 3/1997. Julkaistu SOK Median luvalla.