Suositut työoikeuden koulutukset jatkuvat 7.6. alkaen

Vates-säätiö aloittaa uudelleen tauolla olleen työoikeuskoulutuksen. Kolmessa koulutuspäivässä käsitellään vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyviä juridisia erityiskysymyksiä. Koulutuspäivät ovat itsenäisiä eli voi osallistua yhteen tai kaikkiin kolmeen päivään. Ensimmäinen Työelämäoikeutta!-koulutus pidetään ke 7.6. Aluekeskus Oltermannissa, Helsingissä. Kouluttajana on OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

Koulutuskokonaisuudet ovat suunnattuja kaikille, joiden tehtäviin kuuluu vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden sekä vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaaminen ja tukeminen työllistymään työsuhteeseen.

Lue lisää Työelämäoikeutta!-koulutuksesta

Viestintää selkokielellä

Haluatko oppia kirjoittamaan selkokieltä ja tietää, mikä tekstistä tekee helppolukuisen? Miten kirjoitat selkokielellä osatyökykyisten työelämään liittyvistä aiheista? Miten teet selkoa termeistä kuten ’osatyökykyinen’, ’työkyvyttömyyseläke’, ’työhönvalmennus’ tai ’sote-uudistus’?

2-päiväinen koulutus (24.8. ja 7.9.) antaa perustietoa ja valmiuksia, kuinka tuottaa erilaisia selkotekstejä. Pääpaino on erilaisissa informaatioteksteissä kuten esite- ja verkkoteksteissä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Tiedolla vaikuttaminen –hankkeen ja Selkokeskuksen kanssa.

Lue selkokielikoulutuksesta

Ihminen kerrallaan eli tuetun työn menetelmiä tutkimassa

Työn varjostaminen (jobshadowing) yhtenä tukimenetelmänä matkalla työelämään on otettu tehokkaasti käyttöön Kotkassa, Lappeenrannassa ja Ilomantsissa. Vateslaiset halusivat tutustua paikkakuntien erilaisiin käytäntöihin ja hakea niistä oppia jakaakseen tietoa hyvistä käytännöistä innostaakseen muitakin toimijoita. Jokaisella alueella on omat tapansa toimia, niiden löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa!

Lue reportaasi Itä-Suomen tutustumiskierroksesta

Johtajan blogi

Vates-säätiön strategian yksi kolmesta painopisteestä on valtakunnallinen asiantuntijuus. Asiantuntijana meidän pitää pystyä yhdistämään eri lähteistä saatavaa tietoa ja kokemustietoa.

lue blogi

Mari Toivonen aloitti KeKo-hankkeessa

Mari Toivonen aloitti 24.4. Vatesissa KeKo-hankkeen hankepäällikkönä. KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Hanketta rahoittaa STEA.

tutustu projektista

Työelämäoikeutta?

Millaisia oikeuksia vammaisilla ja osatyökykyisillä henkilöillä on nykypäivänä työelämässä? Yksi tärkeä asia on, että viranomaisilta saadut neuvot tulojen ja tukien yhteensovittamisesta olisivat yhteneväiset.

Kaija Rayn blogi työelämäoikeuksista

26.04.2017

Huhtikuun toiseksi viimeisenä keskiviikkona vietetään kansainvälistä opaskoirapäivää. Suomessa tallustaa yli 200 opaskoiraa, jonka tärkeä tehtävä on varmistaa näkövammaiselle henkilölle turvallinen liikkuminen. Opaskoiran avulla näkövammainen henkilö voi elää vapaampaa ja itsenäisempää elämää.

Opaskoira turvaa kulun ja työn

13.03.2017

Sydänlehden maaliskuun numerossa kerrotaan työllistymisen tuista. Sydänliittoon kuuluu noin 75 000 henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä.

Sydänlehti sykähtelee työllistämisen tuille

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

Tiedolla vaikuttaminen -hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä, ja edistää siten heidän työpaikan löytämistään. Lue lisää  

PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä - hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Lue lisää


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää