Onnistunut työn seuraamispäivä

Näillä toimenpiteillä lähettävä taho lisää onnistuneen työn seuraamispäivän todennäköisyyttä.

 1. Tehkää realistinen arvio kuinka paljon resursseja, varsinkin henkilöresursseja, teillä on käyttää päivän valmisteluun. On parempi hakea harvemmille hyvä työn seuraamiskokemus kun useammille huonommin valmisteltu.
 2. Selvittäkää ajoissa mahdollisten työn seuraajien kiinnostus osallistua. Myöhäissyksy on hyvä aika ensimmäiselle keskustelutilaisuudelle, koska Job Shadow Day -päivä järjestetään keväisin.
 3. Varatkaa riittävästi aikaa tuleville työn seuraajille. Sopivan työn, joka mieluiten on myös unelmatyö tietylle henkilölle, löytäminen vaatii aikansa.
 4. Arvioikaa yhdessä jokaisen tulevan työn seuraajan kanssa, mistä löytyy työnantaja, jonka työ vastaa toivottua. On suositeltavaa, että tuleva työn seuraaja itse tutustuu kiinnostavaan työpaikkaan, esimerkiksi nettisivujen kautta. Keskustelkaa hänen kanssaan minkälainen kuva työpaikasta syntyi. Kiinnostunut henkilö vakuuttuu, jos tietää, mitä työtä tahtoo seurata ja miksi. Selvittäkää työmatka ja miten se järjestetään.
 5. Osallistukaa alueellanne toimivien osallistujien yhteiseen keskustelu- ja suunnittelukokoukseen. Kokemus on, että näistä tapaamisista on aina hyötyä.
 6. Auttakaa yhteydenotoissa työnantajaan. Suositus on, että tuleva työn seuraaja itse ottaa yhteyttä kiinnostavaan työnantajaan ja kertoo, miksi haluaisi seurata juuri tätä työtä.
 7. Sopikaa yhteisestä tapaamisesta työnantajan kanssa. Tapaamisessa on tärkeätä sopia kenen työtä työn seuraaja tulee seuraamaan ja kuinka kauan. On suositeltavaa, että tämä henkilö osallistuu tapaamiseen ja pääsee heti itse miettimään, miten päivä järjestetään ja mitä se sisältää. Työn seuraajan tarvitsee tietää työpaikan turvajärjestelyt sekä myös, tarjotaanko hänelle ruokaa. Työnantajan on hyvä saada tietää lähettävän tahon rooli, mm. vakuutuksen, työmatkojen sekä itse päivän suunnittelun suhteen. Onko onnistuneelle työn seuraamiselle mietitty jatkopolkua?
 8. Työnantajan on myös hyvä saada tietää, että hän saa hyvää näkyvyyttä yritykselleen antamalla mahdollisuuden työn seurantaan, mm. omilla ja Vatesin nettisivuilla.
 9. Job Shadow Day -sopimus on hyvä saada allekirjoitetuksi niin pian kuin suinkin, kolmen osapuolen allekirjoittama sopimus vaati aikansa. Sopimus on tärkeä osa tapahtumaa, osapuolet kokevat sitoutuvansa sen kautta työn seuraamiseen. Vatesin tekemien kyselyjen vastausten perusteella sopimus myös lisää tapahtuman realismia.
 10. Varmistakaa, että työn seuraamispäivä toteutuu suunnitelmien mukaan, esimerkiksi että työn seuraajalla on ohjaaja/saattaja, jos siitä on sovittu. Vain te ja työn seuraaja pystytte arvioimaan mikä on tarvittava tuki onnistuneen työkokemuksen varmistamiselle. Tämä pätee riippumatta siitä, onko laajempi tavoite työllistyminen, sopivan opintopolun löytäminen tai yhteiskunnallisen osallistumisen lisääntyminen.
 11. Arvioikaa yhdessä työn seuraajien kanssa päivän kokemukset.
 12. Osallistukaa tapahtuman jälkeen järjestettävään keskustelu- ja kehitystapahtumaan, joka on samalla alueella osallistuneiden toimijoiden tapaaminen tai valtakunnallinen kokous, jonka järjestää esimerkiksi Vates-säätiö. Tällainen kokous on hyvä tilaisuus verrata omia kokemuksia muiden kokemuksiin ja pohtia löytyisikö jatkopolku jollekin/joillekin työn seuraajista.