KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.

Hanketta rahoittaa STEA.  

KeKo-hanke Suunta-työkalulla kuvattuna

KeKo-kehittämisen koordinaatio hankkeen päämäärä ja tavoitteet sekä tuotokset on kuvattuna käyttäen apuna Suunta-työkalua.

Suunta on toiminnan ja arvioinnin työväline. Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Mallin juuret ovat 1990-luvulla, jolloin lähdettiin yksinkertaistamaan EU:n arviointiasiantuntijoille työkaluksi suositeltua Logical Framework Matrix -mallia.

Avaa kuva

Lisätietoa Suunta- työkalusta ja muista toiminnan ja arvioinnin työkaluista löydät SOSTEn sivuilta

KeKo Face'ssa

KeKo-projekti tiedottaa ajankohtaisista asioista myös Facebook-sivullaan.

KeKo Facebookissa

Hankkeen kuulumisia!

KeKo-hanke tutustuu ja kuulee toimijoita!
Kevään ja kesän aikana Mari ja Tuuli ovat kiertäneet tutustumassa järjestötoimijoihin ja kuulleet ajatuksia kehittämisestä ja tulevaisuuden haasteista.

Lue Keko-hankkeen kuulumisia

Kehittämisen koordinaatiohanke – KeKo kasataan komeaksi yhdessä!

Vatesin edellinen Välityömarkkinat osana työelämää -projekti osoitti, että toimijoiden kesken tarvitaan uutta luovaa yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla. Asiat etenevät samaan aikaan nopeasti ja hitaasti ja kokonaisuuden hahmottaminen on saamamme palautteen mukaan koko ajan hankalampaa. Nyt on yksinkertaisesti niin monta palloa yhtä aikaa ilmassa ja pari lienee jo tippunut huomaamattamme maahan.

Tällä toimialalla on runsaasti verkostoja ja välillä tuntuu, että samat toimijat pohtivat asioita yhdessä – tilaisuuden otsikko vain vaihtuu. Samaan aikaan jonkin keskustelutilaisuuden tai työpajan jälkeen voimme saada palautetta, että paikalla olivat aivan väärät tahot, jotta asiat todella etenisivät.

Yhteistyötä tehdään, mutta myös sen puutetta kritisoidaan. Kuulemme siiloista, byrokratian tuomista rajoista, aidon moniammatillisuuden puutteesta jne. Verkostoihin ollaan joskus myös väsyneitä, mutta toisaalta niiden merkitys todetaan aivan välttämättömäksi. Verkostotyö onkin oma taitolajinsa.

Ilmassa on paljon epävarmuutta, mutta meidän ei kannata kiusaantua sen läsnäolosta vaan tutkia sitä. Lea Nikula Nuorten Ystävistä totesi Kuntoutuspäivien paneelissa, että pitää uskaltaa olla tietämättömyyden äärellä. Kuinka tuttua, mutta kuinka totta.

Ota siis KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke käyttöösi ajattelun apuna, jäsennyksen välineenä. Istu sen kattaman keskustelupöydän ääreen ja anna ideoiden virrata. Meillä monella on useita uhkakuvia mielessä, mitä uudistukset tuovat tullessaan järjestökentälle. Miten selviämme resurssien vähenemisestä, miten kehitämme omaa toimintakulttuuriamme turvataksemme järjestöjen elinvoiman. Vammaiset ja osatyökykyiset tarvitsevat meiltä tukea ja apua. Meitä kaikkia tarvitaan yhtä lailla näiden uhkakuvien karkottamiseen kuin mahdollisuuksien todentumiseen. On meistä itsestämme kiinni, jäämmekö kiinni pelkoihin, sillä niistä ei kukaan muu meitä ylös nosta.

Tervetuloa yhteiseen sparraukseen, otathan yhteyttä!


Mikä on KeKo-hanke?

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Hanketta rahoittaa STEA.

Tutustu hankkeeseen

Yhteystiedot

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Mari Toivonen
mari.toivonen (at) vates.fi
050 377 5432

Hankeharjoittelija Tuuli Riisalo
(15.5. - 30.6.2017 ja 1.8. - 15.10.2017)
tuuli.riisalo (at) vates.fi
044 589 7655

Kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray (at) vates.fi
0440 724 944

Keitä me olemme?

Mari Toivonen ja Tuuli Riisalo kertovat hieman itsestään ja KeKo-hankkeesta ja kutsuvat yhteistyöhön.

Tutustu Mariin ja Tuuliin