Siirry pääsisältöön

Järjestöjen ja yhdistysten tuki- ja kuntoutuspalveluita

Monilla potilas- ja vammais- sekä etujärjestöillä on tietoa kohderyhmiensä työllistymistä ja elämänhallintaa tai osallisuutta tukevista keinoista, vaikka nillä ei olisikaan omaa työllisyysasiantuntijaa. Myös kuntoutus on työelämävalmiuksia ja työssä pysymistä edistävä keino.

Lista ao. järjestöistä on kerätty Vammaisneuvoston (vane.fi) sivuilta. Yhteystiedot on päivitetty alla olevalle listalle syksyllä 2016. Jos teidän järjestönne/yhdistyksenne puuttuu listalta, lähetä viesti viestintävastaava Kati Savela-Vilmarille, kati.savela-vilmari(at)vates.fi

Alla olevat linkit järjestöjen/yhdistysten nettisivuille avautuvat uuteen välilehteen)

ADHD-liitto

adhd-liitto.fi
Puhelinneuvonta ma-to 9-11: 
https://adhd-liitto.fi/tukea/puhelinneuvonta/

Aivoliitto
aivoliitto.fi
Kuntoutus, sopeutusvalmennus, ota yhteys: kurssit@aivoliitto.fi

Aivovammaliitto
aivovammaliitto.fi
Sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus:
www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/yhteystiedot/

Epilepsialiitto
epilepsia.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Psykosociala förbundet
fspc.fi
Kurser inom psykista rehabilitering
www.fspc.fi/kurser/vara-kurser

Finnilco (avanne-ja vastaavasti leikatut)
http://finnilco.fi

FDUV (Förbundet de utvecklingsstördas väl)
www.fduv.fi

Arbete med lön
www.fduv.fi/sv/information/lonearbete

FSS (Förbundet Findands svenska synskadade)
fss.fi
Kuntoutus/rehabilitering
http://www.fss.fi/sv/kontakta-oss

Hengitysliitto
hengitysliitto.fi

http://www.hengitysliitto.fi/fi/yhteystiedot/keskustoimisto

Allergia-, iho ja astmaliitto
allergia.fi
Kuntoutussuunnittelu:
http://www.allergia.fi/yhteystiedot/

Immuunipuutospotilaiden Yhdistys
-ks. Harvinaiset-verkosto

Invalidiliitto
invalidiliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kehitysvammaliitto
kehitysvammaliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kehitysvammaisten tukiliitto
kvtl.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kuntoutussäätiö
kuntoutussaatio.fi
https://kuntoutussaatio.fi/ota-yhteytta/palvelut-ja-kokeilut/

Kuuloliitto
kuuloliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kuurojen liitto
kuurojenliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Liikehäiriösairauksien liitto ry
liikehairio.fi
Kuntoutus:
Kuntoutuksen sihteeri Pia Vierimaa
p. 02 2740 400
pia.vierimaa(at)liikehairio.fi
-kurssihakemukset, kursseihin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Lihastautiliitto
lihastautiliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL)
mtkl.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Muistiliitto
muistiliitto.fi

Muistioirekysely työikäisille
http://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista/

Kuntoutussuunnitelman tekemisen tueksi
https://www.muistiliitto.fi/application/files/1214/8666/4080/Muistilista_-_Kuntoutussuunnitelma.pdf

Muistineuvo-tukipuhelin
www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin

Munuais- ja maksaliitto
muma.fi
Kuntoutus, sosiaaliturva
www.muma.fi/kuntoutusjasosiaaliturva
Kuntoutustietoa:
Iiris Ahlgren, iiris.ahlgren(at)muma.fi

Neuroliitto
neuroliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Näkövammaisten liitto
nkl.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Psoriasisliitto
psoriasisliitto.fi
http://www.psoriasisliitto.fi/fin/psoriasistietoa/elaminen_psoriasiksen_kanssa/
Kuntoutus:
http://www.psoriasisliitto.fi/fin/kuntoutus/
Kuntoutussuunnittelija, ohjaus- ja neuvontapalvelut
Tuula Huttunen
p. 09 2511 9051, tuula.huttunen(at)psori.fi

Retina ry
retina.fi
Kokoaa ja jakaa tietoa perinöllisistä verkkokalvorappeumasairauksista.

Vertaistuki:
http://www.retina.fi/Vertaistuki.php

Reumaliitto
reumaliitto.fi
https://www.reumaliitto.fi/fi/tyo
Kuntoutus:
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-laheisille/kuntoutus

Selkäliitto
selkaliitto.fi
tietoa mm. itsehoidosta, selkäsairauksista, ihmisten tarinoita, vertaistukea ja liikuntaohjeita
Huomioi selkäsi työssä:
http://selkakanava.fi/tiedote-maailman-selkapaiva-huomioi-selkasi-tyossa

Suomen CP-liitto
cp-liitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Suomen Hemofiliayhdistys
hemofilia.fi

Suomen Iktyoosiyhdistys, ks. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Suomen Kuurosokeat
kuurosokeat.fi
Kuntoutuksesta, tietoa mm. apuvälineistä ja sopeutusmisvalmennuksesta:
http://www.kuurosokeat.fi/kuntoutus/index.php

Suomen Luustoliitto
luustoliitto.fi

Suomen MG-yhdistys (halvausmainen lihasheikkous)
suomenmg-yhdistys.fi

Kurssitoiminta:
http://www.suomenmg-yhdistys.fi/kurssit

Suomen Neurofibromatoosiyhdistys
snf.fi
Yleistietoa:
http://nf-yhdistys.auttaa.fi/22

Työelämässä:
http://nf-yhdistys.auttaa.fi/16

Suomen Polioliitto
polioliitto.com

Kurssitoiminta
https://www.polioliitto.com/kurssitoiminta/

Suomen Syöpäjärjestöt
Tietoa mm. alueellisista yhdistyksista, tutkimuksista ja terveyden edistämisestä.
syopajarjestot.fi

Neuvontapalvelut, mm. etuudet
https://www.syopajarjestot.fi/toiminta/neuvontapalvelut/

Suomen änkytysyhdistys
ankytys.fi/
Toiminta:
https://www.ankytys.fi/toiminta/

Svenska hörselförbundet
horsel.fi
Dokumentbanken
www.horsel.fi/dokumentbanken/

Sydänliitto
sydanliitto.fi
Kuntoutus:
http://sydanliitto.fi/kuntoutus-ja-tuki/tietoa-sairastuneelle

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto
www.tsil.fi

Turneryhdistys
turneryhdistys.org
Materiaalipankki:
http://turneryhdistys.org/?q=node/15

Uniliitto
uniliitto.fi
Kuntoutus:
http://www.uniliitto.fi/fi/Kela+tiedotteet%2C+kurssit+ja+kuntoutus.html

Vammaisten lasten ja nuorten säätiö, Vamlas
vamlas.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Ålands handikappförbund
handicampen.ax

www.handicampen.ax/personal/