Siirry pääsisältöön

Järjestöjen ja yhdistysten tuki- ja kuntoutuspalveluita

Monilla potilas- ja vammais- sekä etujärjestöillä on tietoa kohderyhmiensä työllistymistä ja elämänhallintaa tai osallisuutta tukevista keinoista, vaikka nillä ei olisikaan omaa työllisyysasiantuntijaa. Myös kuntoutus on työelämävalmiuksia ja työssä pysymistä edistävä keino.

Lista ao. järjestöistä on kerätty Vammaisneuvoston (vane.fi) sivuilta. Yhteystiedot on päivitetty alla olevalle listalle syksyllä 2016. Jos teidän järjestönne/yhdistyksenne puuttuu listalta, lähetä viesti viestintävastaava Tiina Jäppiselle, tiina.jappinen(at)vates.fi

Alla olevat linkit järjestöjen/yhdistysten nettisivuille avautuvat uuteen välilehteen)

ADHD-liitto

adhd-liitto.fi
Puhelinneuvonta ma-to 9-11: 
https://adhd-liitto.fi/tukea/puhelinneuvonta/

Aivoliitto
aivoliitto.fi
Kuntoutus, sopeutusvalmennus, ota yhteys: kurssit@aivoliitto.fi

Aivovammaliitto
aivovammaliitto.fi
Sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus:
www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/yhteystiedot/

Epilepsialiitto
epilepsia.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Psykosociala förbundet
fspc.fi
Kurser inom psykista rehabilitering
www.fspc.fi/kurser/vara-kurser

Finnilco (avanne-ja vastaavasti leikatut)
http://finnilco.fi
Esim. sopeutumisvalmennus:
http://finnilco.fi/toiminta/sopeutumisvalmennus

FDUV (Förbundet de utvecklingsstördas väl)
fduv.fi
Hyvä tietää työelämästä / Bra att veta
https://www.fduv.fi/sv/information/arbete/

FSS (Förbundet Findands svenska synskadade)
fss.fi
Kuntoutus/rehabilitering
http://www.fss.fi/sv/kontakta-oss/personal

Hengitysliitto
hengitysliitto.fi

http://www.hengitysliitto.fi/fi/yhteystiedot/keskustoimisto
Järjestöpalvelut, Katri Nokela, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, mm. työelämäosallisuus

Allergia-, iho ja astmaliitto
allergia.fi
Kuntoutussuunnittelu:
http://www.allergia.fi/yhteystiedot/

Immuunipuutospotilaiden Yhdistys
-ks. Harvinaiset-verkosto

Invalidiliitto
invalidiliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kehitysvammaliitto
kehitysvammaliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kehitysvammaisten tukiliitto
kvtl.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kuntoutussäätiö
kuntoutussaatio.fi
https://kuntoutussaatio.fi/ota-yhteytta/palvelut-ja-kokeilut/
Työelämän asiantuntija Taina Jaakkola. Työurien rakentaja Eija Karhinen. Erikoistutkija, työurien rakentaja Sirpa Mertala. Asiantuntijat Kimmo Terävä ja Sirpa Tujunen

Kuuloliitto
kuuloliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Kuurojen liitto
kuurojenliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Lihastautiliitto
lihastautiliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL)
mtkl.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Muistiliitto
muistiliitto.fi

Muistioirekysely työikäisille
http://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista/

Kuntoutussuunnitelman tekemisen tueksi
https://www.muistiliitto.fi/application/files/1214/8666/4080/Muistilista_-_Kuntoutussuunnitelma.pdf

Muistineuvo-tukipuhelin
www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin

Munuais- ja maksaliitto
muma.fi
Kuntoutus, sosiaaliturva
www.muma.fi/kuntoutusjasosiaaliturva
Kuntoutustietoa:
Iiris Ahlgren, iiris.ahlgren(at)muma.fi

Neuroliitto
neuroliitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Näkövammaisten liitto
nkl.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Psoriasisliitto
psoriasisliitto.fi
http://www.psoriasisliitto.fi/fin/psoriasistietoa/elaminen_psoriasiksen_kanssa/
Kuntoutus:
http://www.psoriasisliitto.fi/fin/kuntoutus/
Kuntoutussuunnittelija, ohjaus- ja neuvontapalvelut
Tuula Huttunen
p. 09 2511 9051, tuula.huttunen(at)psori.fi

Retina ry
retina.fi
Kokoaa ja jakaa tietoa perinöllisistä verkkokalvorappeumasairauksista.

Vertaistuki:
http://www.retina.fi/Vertaistuki.php

Reumaliitto
reumaliitto.fi
https://www.reumaliitto.fi/fi/tyo
Kuntoutus:
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-laheisille/kuntoutus

Selkäliitto
selkaliitto.fi
tietoa mm. itsehoidosta, selkäsairauksista, ihmisten tarinoita, vertaistukea ja liikuntaohjeita
Huomioi selkäsi työssä:
http://selkakanava.fi/tiedote-maailman-selkapaiva-huomioi-selkasi-tyossa

Suomen CP-liitto
cp-liitto.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Suomen Hemofiliayhdistys
hemofilia.fi
Linkkejä mm. yleistietouden lähteisiin ja Suomen terveydenhuolto-organisaatioihin
http://www.hemofilia.fi/linkkeja.php

Suomen Iktyoosiyhdistys, ks. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Suomen Kuurosokeat
kuurosokeat.fi
Kuntoutuksesta, tietoa mm. apuvälineistä ja sopeutusmisvalmennuksesta:
http://www.kuurosokeat.fi/kuntoutus/index.php

Suomen Luustoliitto
luustoliitto.fi
Kuntoutus:
Omahoidon suunnittelija
Vuokko Mäkitalo
vuokko.makitalo(at)luustoliitto.fi

Suomen MG-yhdistys (halvausmainen lihasheikkous)
suomenmg-yhdistys.fi
Kuntoutus, kuntoutussihteeri Annaleena Leinonen
kuntoutus(at)suomenmg-yhdistys.fi

Kurssitoiminta:
http://www.suomenmg-yhdistys.fi/kurssit

Suomen Neurofibromatoosiyhdistys
snf.fi
Yleistietoa:
http://nf-yhdistys.auttaa.fi/22

Työelämässä:
http://nf-yhdistys.auttaa.fi/16
toimisto(at)snf.fi

Suomen Parkinson-liitto
parkinson.fi
Kuntoutus:
Kuntoutuksen sihteeri Hannele Hyppönen
p. 02 2740 418
hannele.hypponen(at)parkinson.fi
-kurssihakemukset, kursseihin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Suomen Polioliitto
polioliitto.com
Kuntoutus:
Marja Räsänen
Kuntoutuksen ohjaaja ja suunnittelija
puh. 09 - 686 09940
marja.rasanen(at)polioliitto.com

Suomen Syöpäjärjestöt
Tietoa mm. alueellisista yhdistyksista, tutkimuksista ja terveyden edistämisestä.
syopajarjestot.fi

Neuvontapalvelut, mm. etuudet
https://www.syopajarjestot.fi/toiminta/neuvontapalvelut/

Suomen änkytysyhdistys
ankytys.fi/
Sopeutumisvalmennus, kuntoutus:
http://www.ankytys.fi/kurssit
http://www.ankytys.fi/tiedostot/posteri_2004.pdf

Svenska hörselförbundet
horsel.fi
Kunskapsbanken
www.horsel.fi/kunskapsbanken/

Sydänliitto
sydanliitto.fi
Kuntoutus:
http://sydanliitto.fi/kuntoutus-ja-tuki/tietoa-sairastuneelle

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto
www.tsil.fi
Edunvalvonta:
http://www.tsil.fi/tsil/edunvalvonta/

Turneryhdistys
turneryhdistys.org
Materiaalipankki:
http://turneryhdistys.org/?q=node/15

Uniliitto
uniliitto.fi
Kuntoutus:
http://www.uniliitto.fi/fi/Kela+tiedotteet%2C+kurssit+ja+kuntoutus.html

Vammaisten lasten ja nuorten säätiö, Vamlas
vamlas.fi
Työllisyyspalvelut, katso allaoleva linkki
Vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Ålands handikappförbund
handicampen.ax

www.handicampen.ax/personal/