Siirry pääsisältöön

Osatyökykyiset numeroina

pe 12. joulukuuta 2014 12.08.00

OSATYÖKYKYISET JA VÄLITYÖMARKKINAT NUMEROINA

Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55 %) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma.

Työhön tai työmahdollisuuksiin oman arvionsa mukaan sairaus tai vamma vaikuttaa 600 000 henkilön kohdalla. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tähän.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuonna 2013 luokiteltu 90 000 asiakasta henkilöksi, joiden työllistymistä vaikeuttaa vamma tai sairaus.

Heistä 69 000 oli työttömiä työnhakijoita ja ptkäaikaistyöttömiksi laskettavia 26 000. Osatyökykyisistä työnhakijoista 31 000 työllistyi vuoden aikana edes lyhyeksi aikaa. Erilaisin tuin ja toimenpitein työllistyi 12 000 henkilöä. Vajaa viidesosa näistä kaikista osatyökykyisistä oli nuoria alle 35-vuotiaita.

Työkyvyttömyyseläkettä saa Suomessa noin 250 000 henkilöä.

Heistä vajaa viidesosa on alle 45-vuotiaita. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain reilut 20 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkettä saavien joukossa on noin 60 000 henkilöä, joilla on työkykyä ja -halua jäljellä.

Kelan kustantamaa kuntoutusta saa reilut 90 000 henkilö vuosittain.

Niin työkyvyttömyyseläkeläisten kuin kuntoutujien joukossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia omaavat ovat kaksi pääryhmää.

Sosiaalisia yrityksiä on 90.

Niissä on työllistettynä arviolta noin 300 vajaakuntoista henkilöä.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseen erikoistuneita toimintayksiköitä arvioidaan olevan yhteensä noin 430.

Niissä palvellaan noin 16 000 – 20 000 henkilöä vuosittain. Siirtymistä avoimille työmarkkinoille ei ole olemassa valtakunnallista tilastotietoa.

Kooste: Harri Hietala.
Lähde: Tilastokeskus, työ- ja elinkeinoministeriö, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos ja Vates-säätiö.

Lue lisää työllistymisen investoinnin kannattavuudesta.