Siirry pääsisältöön

Tutkimus: Palkkatukirahojen puute vie työllistymismahdollisuuksia

ma 16. marraskuuta 2015 09.33.00

Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuus työllistää ja tukea vaikeasti työllistyviä on heikentynyt oleellisesti. Palkkatuen puute katkoo työelämäpolkuja ja kasvattaa epävarmuutta paitsi työttömillä, myös heitä työllistävillä yhdistyksillä ja työpajoilla. Tämä selviää SOSTEn ja Vates-säätiön koordinoiman Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän selvityksestä, jonka alustavat tulokset julkaistiin lokakuussa.

- Selvityksen taustalla on jo keväällä kasvanut huoli palkkatukirahoituksen riittävyydestä. Uusi hallitus on linjannut, ettei palkkatukirahoja olla lisäämässä, ja nekin suunnataan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille yrityksiin, sanoo kehittämispäällikkö Jukka Lindberg Vates-säätiöstä, joka koordinoi välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmää.

- Nyt tehdyllä selvityksellä kartoitettiin sekä tähänastisia kokemuksia että tulevaisuuden näkymiä siitä, miten palkkatukirahojen väheneminen vaikuttaa välityömarkkinoiden kykyyn tukea vaikeasti työllistyvien, kuten osatyökykyisten henkilöiden etenemistä työelämään.

Työnantaja voi saada palkkatukea, jos se palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä esimerkiksi pitkän työttömyyden tai sairauden takia. Palkkatuella työllistetään tänä vuonna työvoimapalveluiden piirissä olevia henkilöitä arviolta noin 23 000 henkilötyövuoden edestä.

Vastauksia kyselyyn tuli 309. Vastaajien mukaan palkkatuen puute on rajoittanut työllistämismahdollisuuksia. Jopa neljännes palkkatukityöpaikoista on jäänyt sen vuoksi täyttämättä. Suhteessa eniten niitä on jäänyt täyttämättä kunnallisissa työpajoissa, 30 prosenttia, sekä yhdistyksissä, 27 prosenttia. Muissa organisaatioissa paikkoja on jäänyt täyttämättä keskimäärin noin 20 prosenttia. Lisäksi palkkatuen puutteen takia jää solmimatta oppisopimuksia ja yhdistysten toiminta on vaikeutunut huomattavasti.

Kyselyn tulokset osoittavat, että palkkatukimäärärahojen loppumisella on ollut merkittäviä vaikutuksia välityömarkkinoilla. Välityömarkkinoiksi luetaan kokonaisuus, jossa tarjotaan työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on syystä tai toisesta vaikea päästä avoimille työmarkkinoille palkkasuhteeseen. Välityömarkkinat ovat väylä avoimille työmarkkinoille.

Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuus työllistää ja tukea vaikeasti työllistyviä on heikentynyt. Tämä on huolestuttavaa, koska työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvavat yhä.

Lue tutkimustulokset kokonaisuudessaan