Siirry pääsisältöön

15-vuotias nuori voi päättää työsopimuksestaan itse

08.01.2019

Teppo Rautjärvi katsoo vakaasti suoraan kameraan.Teemme elämämme aikana monia sopimuksia, ja työsopimus on varmasti yksi niistä tärkeimmistä. Monesti siihen ei kiinnitetä huomiota, ja toiveena on vain pääsy työhön. Kuitenkin työsopimuksella työntekijä määrittelee, millä ehdoilla hän myy työpanoksensa työnantajan käyttöön. Työsopimuksessa määritellään työn tekemisen ehdot, joten asiaan kannattaisi keskittyä huolella.

Työnantaja saa palkata 15-vuotiaan nuoren vakituiseen työsuhteeseen, jos tämä on suorittanut oppivelvollisuutensa. Kuluvan vuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan 14-vuotiaan työskentelyyn. Poikkeuslupia myönnetään esimerkiksi elokuvatuotannossa mukana oleville nuorille. Töihin pitää aina olla erityinen syy. Se ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään.

Erityisen tärkeää on muistaa, että työsopimus olisi aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin työsopimus on pätevä. Myös työehtojen muuttuessa työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena. Kirjallisella työsopimuksella vältetään monia tarpeettomia erimielisyyksiä.

15-vuotias nuori voi itse tehdä ja päättää työsopimuksestaan. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Nuoren vanhemmilla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on huoltajan mukaan tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. Oppivelvollinen saa tehdä töitä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikana hänen työaikaansa on rajoitettu.

Nuoren ja miksei vanhemmankin työkyvyttömyyseläkkeellä olevan vammaisen osalta pulmia aiheuttaa laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä. Työkyvyttömyyseläkkeiden ansaintarajat voivat estää paremman toimeentulon, ja suotavaa olisi, että kyseisen lain säädökset ja työehtosopimusten määräykset olisivat joustavampia mahdollistaen paremmin työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön työskentelyn, jos hänellä on työkykyä ja työhalukkuutta.

Työnteolla ja työsopimuksen solmimisella toteutetaan monia pieniä ja suuria unelmia. Oman rahan saaminen antaa lisäpontta työntekoon ja työyhteisössä toimiminen opettaa vastuullisuutta ja edesauttaa sosiaalisuutta. Omien unelmien eteen pitää tehdä töitä, välillä se vaatii sisukkuutta ja joskus palkkatöitä.

Teppo Rautjärvi
Asiantuntija, lakiasiat

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!