Siirry pääsisältöön

Työsuhteen työehtoja ei voi mielivaltaisesti muuttaa

13.06.2018

Teppo Rautjärvi.Lakiasioiden neuvonnoissani on viime aikoina noussut esiin työsuhteen työehtojen muuttamiseen liittyvät seikat. Työsuhteen aikana työsuhteeseen voi tulla muutoksia: olosuhteet saattavat muuttua, tehtävät laajentua tai supistua, uusia tehtäviä saattaa syntyä tai vanhoja poistua. Erityisesti jos työsopimuksessa muutetaan palkkaa tai työtehtäviä, saattaa esiin nousta kysymys, onko muuttaminen laillista. Huomioitava on, että työsopimuslaissa ei ole normia, joka yleisesti koskisi työsuhteen työehtojen muuttamista.

Työsopimuksen ehdon muuttuminen työsuhteen kestäessä voi perustua osapuolten sopimukseen, kollektiivitasoiseen sopimukseen, työnantajaa velvoittavaan normiin tai työsuhteen päättämisperusteeseen. Se voi olla irtisanomis- tai purkamisperuste.

Työsuhteen ehtojen osalta terveydentila ja vammaisuus on suojattu syrjinnältä yhdenvertaisuuslaissa. Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden kohdalla on syytä muistaa, että työsopimuslain mukaisesti voimassa on tasapuolisen kohtelun vaatimus. Työnantajan on siis kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole perusteltua työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen.

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työsuhteen ehtojen määräytymismekanismi on siten sama kuin muidenkin työntekijöiden työsuhteissa. Jos henkilö asetetaan eriarvoiseen asemaan ilman objektiivisesti perusteltua syytä, kyse voi olla syrjinnästä. Syrjintäperusteet ilmenevät yhdenvertaisuuslaista sekä laista miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta.

Jos työnantaja haluaa yksipuolisesti muuttaa työsopimuksen työehtoja, on ensin pohdittava, onko muutoksen tekeminen työnantajan direktio- eli työnjohto-oikeuteen kuuluvaa vai ei. Keskeinen peruste työnantajan työnjohto-oikeuden laajuuden arvioinnille on työsopimuksen sisältö. Mitä yksityiskohtaisemmin työtehtävät ja niiden suoritustapa on työsopimuksessa määritelty, sitä rajoitetumpi on työnantajan oikeus poiketa niistä.

Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluu oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä, oikeus määrätä mitä, miten, milloin ja missä töitä tehdään sekä kuka töitä johtaa. Myös työn määrä ja suorittamistapa sekä työn laatu ovat seikkoja, joista työnantaja voi antaa määräyksiä. Työnantaja käyttää oikeutta määrätä työn suorittamisesta. Jos kyse on työnjohto-oikeuden nojalla annetusta määräyksestä, se tulee voimaan välittömästi.

Työnantajan oikeus työsuhteen ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen voi tapahtua vain irtisanomisaikaa noudattaen ja sillä edellytyksellä, että muuttamiselle on esitettävissä irtisanomisperusteen veroinen peruste. Se voi olla taloudellinen tai tuotannollinen syy tai työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien vakava rikkominen tai laiminlyönti.

Teppo Rautjärvi
asiantuntija, lakiasiat

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!