Siirry pääsisältöön

Yhteensovittamisella kohti työllisyystavoitetta

12.01.2022

Hallitusohjelmissa on viimeisimpien hallitusten aikoina kuultu yhtenä merkittävimmistä teemoista työllisyyden parantaminen ja eri hallitusten työllisyystavoitteet ovat olleet vähintäänkin kunnianhimoisia.

Hallitusohjelmissa on nostettu voimakkaasti osatyökykyisten asema työllisyystavoitteen täyttämisessä. Paitsi työllisyyden parantamisessa, on osatyökykyisten työllistämisen edistämisessä myös laajempia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä näkökulmia. Työn on useissa kuntoutuksen tutkimuksissa todettu tukevan kuntoutumista, kun työ on sovitettu ajankohtaiseen työkykyyn. Sosiaalisen kuntoutumisen ja osallisuuden kentällä työn mahdollisuus kaikille työhalukkaille nähdään myös ensiarvoisena yhteiskunnallista osallisuutta lisäävänä tekijänä. Yksilön näkökulmasta työ tuo usein elämään tarkoitusta, rytmiä, pystyvyyden tunnetta ja osallisuutta, vähäisimpänä ei voida pitää työstä saatavaa palkkatuloa, joka mahdollistaa taloudellista itsenäisyyttä.

Viime hallituskauden OTE-kärkihankkeiden aikaan useissa valtakunnallisissa OTE-hankkeissa vahvistui aiemmin tehty huomio; työnhakijoiden työkyvystä ei ole riittävästi tietoa työvälityspalveluissa. Tämä on saanut aikaan sen, että työnhakijalle ei ole osattu tarjota oikeanlaista tukea työllistymiseen. Ei ole osattu yhteensovittaa oikeata työtä oikealle hakijalle.

Ajankohtaisesti Suomessa käydään keskustelua toisaalta työvoimapulasta ja toisaalta pitkittyvästä työttömyydestä. Tilanteesta voidaan käyttää kohtaanto-ongelma nimitystä. Työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa. Osa tätä ongelmaa muodostuu työkyvyn ympärille. Työpaikat, joita on avoinna eivät kohtaa työnhakijoiden työkyvyn kanssa.

Työkykyohjelma on Sanna Marinin hallituksen käynnistämä toimenpideohjelma, jossa osatyökykyisten työllistymistä pyritään vauhdittamaan ja tukemaan monella tavalla. Osana Työkykyohjelmaa TE-palveluissa on käynnistynyt palvelupilotteja, joissa on tavoitteena mm. kehittää nykyisiä TE-palveluita ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi tiivistetään työnhakija- ja työnantajapalveluiden yhteistyötä sekä mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen asiantuntijuutta ja palveluita.


Pirkanmaan TE-palvelupilotilla parempaa palvelua asiakkaille

Pirkanmaan TE-toimistossa on käynnistynyt Työkykyohjelmaan liittyvä palvelupilotti, jossa pyrimme kehittämään asiakaspalveluamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Pirkanmaan TE-palvelupilotti pureutuu paitsi nykyisten TE-palveluiden kehittämiseen, myös aiemmin mainittuun työnhakijoiden työkyvyn tunnistamisen ongelmaan. Olemme ottaneet Pirkanmaan TE-toimistossa käyttöön asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin tueksi työkykypistemäärä-mittarin.

Työkykypistemäärä-mittari on nopea ja helppo työkalu asiakkaan itsearviointiin omasta työkyvystään. Käytännössä asiakas saa Pirkanmaan TE-palveluissa asioidessaan vastattavakseen kysymyksen, jossa arvioi omaa työkykyään asteikolla 0–10. Mikäli oma arvio työkyvystä on heikentynyt (asteikolla seitsemästä alaspäin) tulee TE-asiantuntijan kertoa asiakkaalle eri mahdollisuuksista tukea asiakkaan työkykyä. Asiakkaan oma kokemus työkyvystään on tärkeätä tietoa TE-palveluissa, jotta asiakkaalle osataan tarjota oikeita palveluita ja huomioida mahdolliset rajoitteet työnhaussa.

Työkykypistemäärä-mittari otettiin Pirkanmaan TE-toimistossa käyttöön alkukesästä 2021. Asiantuntijoita on koulutettu mittarin käyttöön ja mittaria asiakastyössä käyttäviltä asiantuntijoilta kysytään säännöllisesti käyttökokemuksia mittarin käytöstä asiakastyössä. Ensimmäinen kysely asiantuntijoille tehtiin loppukesästä 2021, jolloin tulokset kertoivat mittarin käytön olevan vielä hyvin satunnaista asiakastyössä. Lokakuussa toistettu kysely asiantuntijoille kertoi mittarin saavuttaneen parempaa käyttöastetta asiakastyön tukena, myös kokemuksissa nousi työkykypistemäärä-mittarista saatu hyöty asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa. Useampi vastaaja oli kokenut mittarin tarkentaneen asiakkaan palvelutarvetta.

Pilotissa on havaittu, että lain ja tietosuojan näkökulmasta TE-palveluiden asiakastietojärjestelmään ei saisi kirjata asiakkaan terveys- tai työkykytietoja asiakkaan itsearviointina. Tämä tuo omat haasteensa asiakkaiden oman arvion huomioimiseen TE-palveluissa. Pirkanmaan TE-toimisto on nostanut havaitun haasteen esiin ja lähtenyt selvittämään yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa mahdollisia ratkaisuja. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa lainsäädäntö mahdollistaisi myös asiakkaiden itse tuottaman tärkeän tiedon kirjaamisen TE-palveluissa.

Työelämässä on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia, jolloin työnvälityksessäkin tarvitaan aiempaa tarkempaa ja moniulotteisempaa työpaikkojen ja työnhakijoiden yhteensovittamista. Tätä yhteensovittamista auttaa työnhakija-asiakkaan tunteminen. Mikä on sinun palvelutarpeesi, miten voimme huomioida juuri sinun tilanteesi, toiveesi ja tarpeesi työn suhteen. Tässä palvelutarpeen arvioinnissa auttaa työkykypistemäärä-mittari.

Lisätietoa Työkykyohjelman TE-palvelupiloteista

Lisätietoa Pirkanmaan TE-palvelupilotista ja työkykypistemäärän käytöstä Pirkanmaan TE-palveluissa
palvelupäällikkö Niina Tammi
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!