Blogit

Vateslaisten pohdintoja työkyvystä, yhdenvertaisuudesta ja muista ajankohtaisista tai muuten vain tärkeistä asioista. Julkaisemme myös vierasblogikirjoituksia.

Muistutus viittomakielilaista

16.12.2015

Viittomakielilaki on ollut voimassa toukokuun alusta. Perustuslaissa turvataan viittomakielisten kielelliset oikeudet, mutta uudella erillislailla vahvistettiin viittomakielisten oikeuksien huomioimista ja kehittämistä eri hallinnonaloilla. Lain tarkoituksena on, että viranomaiset huomioivat viittomakieltä käyttävät säädösvalmistelussa ja käytännön ratkaisutoiminnassa aiempaa paremmin sekä edistävät viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää ja saada tietoa omalla kielellään.

Lakia hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa ja eri hallinnonaloilla.

Onko hallitus varmasti pitänyt huolen siitä, että talousarviovalmistelun kulukurin yhteydessä on otettu huomioon viittomakielisten kielelliset oikeudet mm. työvoimahallinnon palvelujen digitalisoinnin laajentamisen yhteydessä?

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: