Palkkatuki

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän, vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen.

Palkkatukea voi saada sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen työhön.

Palkkatuki pähkinänkuoressa:

  • työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • työsopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen
  • palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen
  • palkkatukea voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset
  • palkkatukea saadakseen yritys EI ole saanut irtisanoa viimeisen 12 kuukauden aikana henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä samankaltaisista tehtävistä eikä yrityksessä saa olla yt-menettely käynnissä

Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta.

Vuonna 2013 perustuen suuruus on 32,46 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee.

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus palkkatuen myöntämiseen

Palkkatukea voidaan myöntää, jos työnantaja ennen palkkatukihakemuksen tekemistä on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa-aikatyötä.

Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä palkkatuen myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että työnantaja on tarjonnut työtä sellaisille taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanomilleen työntekijöille, joiden irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Velvollisuus tarjota työtä irtisanotulle, joiden irtisanomisaika on päättynyt, on työsopimuslaissa säädettyä takaisinottovelvollisuutta laajempi. Jos työtä ei ole tarjottu, palkkatukea ei voida myöntää.

Jos työnantaja neuvottelee työntekijöidensä kanssa lomautuksista tai irtisanomisista tai työnantaja on antanut työsopimuslain mukaisen ennakkoselvityksen tai vastaavan selvityksen lomautuksesta, palkkatukea ei myönnetä ennen kuin selviää, johtavatko neuvottelut irtisanomisiin, lomautuksiin tai työsuhteiden osa-aikaistamisiin ja mikä on mahdollisten lomautusten laajuus ja kesto.

Hakeminen

Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti TE-hallinnon sivuilta Palkkatuki-verkkopalvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.

Hakeminen

Tutustu myƶs: