Työpankki

  
"Vuokraa työvoimaa, laajenna liiketoimintaasi"

Työpankit on koettu hyväksi tavaksi työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Arvio on, että vuoden 2014 lopussa Suomessa oilsi  25 työpankkiyritystä, jonka kautta saa työtä  2 300 henkilöä.

Uusi yrityksiä etsitään

Työpankkiyrityksiksi nimetyt yritykset työllistävät henkilöitä omassa tuotannossaan ja kartoittavat ja kehittävät työntekijöiden osaamista työn ohessa. Työntekijät ovat työsuhteessa työpankkiin, joka vuokraa työntekijöitä muille yrityksille ja yhteisöille. Työpankkien työntekijät voivat siirtyä pysyvästikin asiaskasyritysten työntekijöiksi.

Työpankkikokeilu jatkuu kuudetta vuotta

  • Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima kokeilu, jolla tuodaan uusia malleja työllistämiseen.
  • Kokeilulla pyritään työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, muun muassa osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä.
  • Kokeilu jatkuu vuoden 2015 loppuun.
  • Tavoitteena on, että vuoden 2015 lopussa omalla liiketoiminnallaan toimeentulevat työpankkiyritykset työllistävät tai edelleen sijoittavat jopa 5000 osatyökykyistä ja pitkäaikaistyötöntä henkilöä.
  • Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että vuoden 2015 lopussa Suomessa toimii noin 30 työpankkia.

Lue Kyvyt käyttöön -lehden 1/2014 artikkeli:

Työpankit kehittyvät

Kiinnostuitko?