Työkokeilu ammattitaidon testaajana

Työkokeilun aikana työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsopimussuhteista eikä palkallista työtä ja sen kesto vaihtelee tapauskohtaisesti.

Työntekijän kannalta työkokeilussa selvitetään ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tuetaan paluuta työmarkkinoille.Työkokeilun jälkeen työkokeilijan arvio työkokeilun onnistumisesta on tärkeää jatkon kannalta. Työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia. Työmarkkinoille paluuta työkokeilun jälkeen voi tukea palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla.

Työkokeilu

  • lain mukaan työkokeilun kesto voi olla enintään 12 kuukautta, mutta yleisesti Kela on myöntänyt 1 - 2 kuukautta työkokeilua, työ- ja elinkeinotoimistot 3 - 4 kuukautta
  • josta enintään 6 kuukautta saman työnantajan tehtävässä
  • jakson jälkeen työnantaja antaa arvion työllistyjän soveltuvuudesta kyseiseen työtehtävään
  • suoritetaan aina työpaikalla ja se tukee henkilön paluuta työmarkkinoille.

Työkokeilujakson voi järjestää esim. TE-toimisto, KELA, työeläkelaitokset tai liikenne- ja tapaturmavakuuttajat.