Työolosuhteiden järjestelyyn voi saada tukea

"Tukea voidaan hakea työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin."

TE-toimisto voi myöntää harkinnanvaraista työolosuhteiden järjestelytukea vammaisen tai sairaan henkilön työllistymisen tai työssäpysymisen tukemiseksi.

Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työpaikalla työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Tuki voi olla enintään 4000 euroa henkilöä kohden, jos työllistyjä on vaikeavammainen henkilö. Tukea voi saada myös toisen työntekijän antamaan apuun määräajaksi enintään 400e kuukaudessa.