Opiskelu


Lisätietoa

Lue lisää

Tutkinto tueksi?

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ammatillisissa oppilaitok­sissa yleensä tavallisissa opetusryhmissä. Opetuksen yksilöllistämisen keino on tavallisimmin eriyttäminen.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 erityisopetusta saavia opiskelijoita ammatillisessa tutkintotavoitteisessa peruskoulutuksessa oli yhteensä 17 550, joista 15 199 (87 %) opiskeli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa kaikki opiskelijat opiskelevat erityisopiskelijoiden opetusryhmissä. Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa 1 659 eli 12 prosenttia opiskeli erityisopiskelijoiden opetusryhmissä.


 

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen opetuksen perustutkintojen opetussuunnitelmien kielen muuttamista käytännön työtehtäviksi.

Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Lue lisää Keskuspuiston ammattiopiston sivuilta

• Tavoitteena on ollut kehittää opitun tunnistamista ja dokumentointia erilaisissa oppimisympäristöissä, mm. työpajoilla ja muissa työelämälähtöisissä ympäristöissä
• Taustalla ajatus siitä, että perustutkintotasoisten ammatillisten tutkintojen perusteiden avulla voidaan kuvata olemassa oleva ja esim. työllistämistoimenpiteissä kertyvä ammatillinen osaaminen ja arvioida se osaksi ammatillisia tutkintoja
• Oppimisympäristön tunnistamisessa tehdään näkyväksi osaamisalueet yksikössä tehtävien töiden kautta. Niitä verrataan tutkintojen perusteisiin opetussuunnitelman kautta.
• Osaaminen dokumentoidaan erillisen työkalun avulla ja asiakkaalle voidaan kirjoittaa osaamistodistus kertyneestä osaamisesta
• On ohjaajille laadun työkalu, asiakkaille näkyvä osoitus oman osaamisen karttumisesta

Lue lisää aiheesta Bovallius ammattiopiston sivuilla.