Tietoa Vatesin koulutustoiminnasta

Tapahtumien ja koulutusten tilaus- ja peruutusehdot

Tapahtumien tietosuojaseloste

Vates-säätiön koulutukset ja muut tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa.

Auditorio

Kaikille yhteiset koulutukset

Koko toimialaa ja sen kehittämisen suuntauksia luotaa Vates-päivät. Se järjestetään vuosittain keväisin Helsingissä. Kaksipäiväinen tilaisuus pyrkii tavoittamaan laajasti päättäjiä, johtajia, asiantuntijoita ja niitä toimijoita, joita alan ajankohtaisteemat ja laajat kokonaisuudet kiinnostavat. Päivillä on useimmiten jokin pääteema ja sen yhteydessä jaetaan Tulisielu-tunnustus. Seminaarin yhteydessä järjestettävä iltatilaisuus tukee verkostoitumista ja ympäri Suomea tulevien kollegoiden tapaamista ja kuulumisten vaihtoa.

Työllistämisen kehittämispäivillä tarjoamme tarjoamme ohjelmaa niin työhönvalmentajalle kuin  myös työllistämisyksiköiden työnjohdolle ja muulle valmennushenkilöstölle. Johtamisen ja liiketoiminnallisen kehittämisen erityiskysymykset ovat myös ohjelmassa. Vuoden aikana järjestetään kaksi kaksipäiväistä tilaisuutta, joista toinen pidetään pääkaupunkiseudulla ja toinen muualla Suomessa. Sisällöt tulevat olemaan pääosin samoja molemmissa, mutta hyödynnämme paikallista osaamista aiempaa enemmän. Näin voit valita kumpaan oma mielenkiintosi keskittyy – vai haluatko imeä kaiken mahdollisen tiedon molemmista!  Näiden päivien yhteydessä järjestämme verkostoitumista tukevan iltatilaisuuden.

Tuettu työllistyminen -seminaari järjestetään lähellä vammaisten päivää. Seminaari antaa kattavaa perustietoutta tuetun työllistämisen menetelmistä, tukimuodoista ja palveluista. Tilaisuus on tarkoitettu ajankohtaistietoutta kaipaaville ja se sopii hyvin myös tuoreemmille alan asiantuntijoille.

Työhönvalmentajille suunnatut tilaisuudet

Työhönvalmennuksen teemapäivät vastaa Vatesilta toivottuun kokeneiden työhönvalmentajien oman työn ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Teemapäivissä on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Päivien rakenteet vaihtelevat. Aamupäivä tarjoaa tietoa työhönvalmennustyön eri sisällöistä ja iltapäivällä keskitytään yhteiseen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Tilaisuudet toimivat samalla työhönvalmennuksen kehittämisryhmän jäsenten tukena. Voit valita itse miten osallistut, sillä iltapäivällä jatkuva kehittämisryhmän oma toiminta ja siinä pohdinnassa mukana oleminen on osallistujille maksutonta. Seuraa teemapäiviin liittyvää ilmoittelua, näin saat tarkempaa tietoa kunkin päivän toteuttamistavasta.

Koulutusten hinnoittelu

Vates-säätiö järjestää paitsi maksullisia koulutuksia ja seminaareja myös maksuttomia tai pienen osallistumismaksun sisältäviä tapahtumia, koulutuksia/työpajoja.

Maksullisten koulutusten ja seminaarien osallistumismaksuista alennusta saavat säätiön taustayhteisöjen työntekijät. Alhaisempi hinta on mainittu kunkin koulutuksen kohdalla ja hinnoittelussa voi olla tapahtumakohtaisia eroja.

Tapahtumakohtaiselta iImoittautumislomakkeelta löytyy luettelo Vatesin taustayhteistöistä, joista valitset oman organisaatiosi.

Linkki tapahtumalistaan

Vuosi 2019

Yleistä

Koulutustemme tärkeimpinä kohderyhminä ovat säätiön omat verkostot sekä muut sosiaalisen työllistämisen asioista kiinnostuneet tahot, kuten työhallinto, kuntien asiantuntijat ja palvelujen tuottajat. Olemme täsmentäneet eri tilaisuuksien luonnetta, tarkoitusta ja kohderyhmiä. Toivomme, että tämä helpottaa sopivien tilaisuuksien löytämistä.

Räätälöity koulutus

Säätiön asiantuntijat toimivat kouluttajina myös muiden järjestämissä koulutuksissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa. Heiltä on mahdollisuus tilata räätälöityjä koulutuksia ja konsultointeja vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyen. Kyseeseen voivat tulla yksittäiset luennot/alustukset, erilaisten työpajojen toteuttaminen jne.