Siirry pääsisältöön

Estyykö opiskelu oppimateriaalin saantiin

ma marrask. 10 10:00:00 2014

Teksti: Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto & Sari Pohjola
Kuva: Harri Heikkanen

Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää saavutettavan oppimisympäristön toteuttamisessa korkeakouluissa huomattavasti nykyistä tehokkaammin.

Kustannukset eivät usein ole suuria, jos otetaan huomioon huonosti toimivien ratkaisujen vuoksi menetetty henkilöstön ja opiskelijan työaika. Sekä yksilölle että yhteiskunnalle on merkityksellistä myös opiskelun vaikutus työllistymiseen ja urakehitykseen.

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja työllistymisen kannalta erityisen tärkeää on varmistaa, etteivät korkeakoulujen toimintatavat vaikeuta kouluttautumista opiskelijoilla, joilla on jokin vamma tai oppimisvaikeus tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Sähköiset palvelut ja tietotekniikan käyttö yleistyvät ja tuovat uusia mahdollisuuksia asioida ja osallistua. Samalla on tärkeä muistaa, että sähköisille ratkaisuille tarvitaan usein vaihtoehtoja, esimerkiksi paperille tulostettuja tekstejä tai henkilökohtaista palvelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Hitaasti, mutta varmasti? -selvityksessä (Penttilä 2012) tutkittiin saavutettavuuden edistymistä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Kiitosta korkeakouluopiskelijoilta saavat nopeasti kehittyneet ilmoittautumisjärjestelmät, verkko-opiskelumahdollisuudet ja oppimateriaalien sähköinen jakaminen.

Selvityksen mukaan edut eivät kuitenkaan ole yhtäläisesti kaikkien saatavilla. Myös opetuksen saavutettavuus (englanniksi accessibility) vaihtelee korkeakoulujen sisällä ja välillä. Saavutettavuuden ongelmia opiskeluympäristössä Tunnettuja käytännön ongelmia aiheuttavat muun muassa oppimateriaalit, joita ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa opiskelijoille, joilla on näkövamma tai oppimisvaikeus.

Esimerkiksi jos artikkeli on tarjolla ainoastaan paperikopiona tai kuvatiedostona, ei tekstiä saa apuvälineillä kuunneltavaan muotoon. Pulmia tuottavat myös oppimisympäristöt ja tietojärjestelmät, joiden suunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon toiminnan ja käyttäjien moninaisuutta.

Jo kirjautumisessa saattaa olla esteitä apuvälineitä käyttävälle henkilölle. Kohtuullisen saavutettavassakin oppimisympäristössä jokin osio, esimerkiksi keskustelualue, voi olla huomattavan hankala käyttää. Oma lukunsa ovat videot, jotka yleensä edistävät tiedon saavutettavuutta ja auttavat vaativien kohtien opiskelussa tarjoamalla mahdollisuuden toistoihin.

Tavallisesti videoista kuitenkin puuttuu tekstitys, joka on oleellinen henkilöille, jotka eivät kuule. Stivi-suositus tarjoaa ratkaisuja Korkeakouluille laaditussa saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) -suosituksessa saavutettavuus tarkoittaa osanottajien, teknisten ratkaisujen ja tilanteiden moninaisuuden huomioimista koulutuksen suunnittelun alusta alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministerin tuella tuotettu Stivi-suositus sisältää käytännön ohjeet saavutettavien asiakirjojen (word, pdf, html) ja esitysten (PowerPoint, multimedia) laatimiseksi sekä reaaliaikaisten opetus- ja kokoustilaisuuksien järjestämiseksi. Ohjeiden lisäksi suosituksessa on tarkistuslistoja ja esimerkkejä saavutettavuuden toteuttamiseksi.

Vaikka suositus on laadittu korkeakouluille, se on hyödyllinen julkisyhteisöjen ja kenen tahansa saavutettavuudesta kiinnostuneen käytettäväksi. Stivi- suosituksesta järjestetään myös alueellisia koulutustapahtumia korkeakoulujen henkilöstölle. Korkeakoulujen henkilöstön osaamiseen panostaminen on keskeistä esteiden poistamiseksi.

Kaikissa tehtävissä toimivat tarvitsevat tietoa saavutettavuuden merkityksestä ja käytännön taitoja sen toteuttamiseksi. Haaste on mittava, mutta kehittämistyössä voidaan edetä suunnitelmallisesti pienin askelin.

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden
yhteistyönä. Lisätietoa www.esok.fi

Stivi eli Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö -suositus on vapaasti hyödynnettävissä korkeakoulujen saavutettavuuden lisäämiseksi, mutta toki sitä voivat hyödyntää myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet. Stivi-suositus: www.esok.fi/stivisuositus