Siirry pääsisältöön

Työnantajat hyödyntävät liian vähän työolosuhteiden järjestelytukea työllistämisessä

Monesti työnantajilla ei ole tietoa siitä, että vammaisen, osatyökykyisen ja pitkäaikaissairaan työllistämistä helpottaa työolosuhteiden järjestelytuki. Toivottavaa olisi, että työnantajat käyttäisivät useammin tätä tukea, jota haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Se on oiva työllistämisen tukikeino, jota työnantaja voi hakea, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai välttämättömiä työpaikalle tehtäviä muutoksia tai toisen työntekijän antamaa apua.

Lue Vatesin lakiasiain asiantuntija Teppo Rautjärven blogi tästä.

 Työllistämisen tukimuotoja on useita

Palkkatuki
TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän,vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen.

Työhönvalmennus
Työhönvalmentajat etsivät ja räätälöivät työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä sekä tukevat työnantajaa työntekijän perehdytyksessä ja erilaisten tukien hakemisessa.

Työolosuhteiden järjestelytuki
Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Työkokeilu
Työkokeilun aikana työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla.

Siirtymätyö
Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille suunnattu tuetun työllistämisen muoto.

Lue lisää tukimuodoista tästä esitteestä


Osittain työssä, osittain sairaana

Osittainenkin työkyky voidaan saada käyttöön osasairauspäivärahalla. Sen käyttö on myös nopeuttanut kokoaikatyöhön paluuta.

"Työkyvyttömyys on harvoin ehdotonta. Sitä vastoin työkykyä on yleensä vielä jäljellä", kirjoittaa erikoistutkija Johanna Kausto, Työterveyslaitos. Lue artikkeli.

 


 

Työnantajan ja työntekijän hyödyksi

Työvalmentaja voivat hyödyntää niin työnantajat kuin vammaiset ja osatyökykyiset työttömät työnhakijat.

Työvalmentajan palveluita käyttävän henkilön siirtyessä uuteen työpaikkaan työntekijä, työnantaja ja työvalmentaja sopivat työvalmennuksen sisällöstä ja tarpeesta. Työvalmentaja voi osallistua asiakkaansa työhaastatteluun, olla mukana työsopimuksen teossa ja työsopimuksen solmimisen jälkeen auttaa asiakkaan työhön perehdyttämisessä.

Lue lisää

Tutkittua:


Avotoiminnasta palkkatyöhön

Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työ- ja toimintakeskuksissa työtoimintaan osallistuvien henkilöiden sijoittamista avointen työmarkkinoiden työpaikoille. Avotyötoiminnassa olevien henkilöiden työtehtävät on yksilöllisesti räätälöity vastaamaan
heidän osaamistaan. Harjaantumisjakson jälkeen he suoriutuvat tehtävistään yhtä hyvin kuin muut työntekijät.


Lue lisää


Disability Employment Forum

Kolme hahmoa

Disability Employment Forum (DEF) on Vates-säätiön uusi tapahtumakonsepti vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi ja sen tavoitteena on kehittää työnantajayhteistyötä.

siirry DEF-sivustolle

Työhönvalmennus työnantajan tukena

Mitä työhön- tai työvalmennus tarkoittaa, ja miten työnantaja siitä hyötyy? Julkaisussa kerrotaan työhönvalmennuksesta myös työntekijän näkökulmasta. Työhönvalmennus on työnantajalle aina maksutonta, ja myös hän voi saada tukea valmentajalta. Lue Työhönvalmennus Extra -lehti tästä tai klikkaa kuvaa. 

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden myös vammaisen henkilön rekrytoimiseen.

Lue lisää