Vireillä olevat lait

Hallituksen vireillä olevat lakiesitykset


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 121/2017). Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018.

TEM:in hanke 031:00/2017: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys liittyy valmisteilla olevaan aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen, jossa TE-toimistojen nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut sekä ELY-keskusten yrityspalvelut kootaan ja uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi sekä nykyisten maakuntien liittojen ja ELY-keskusten EU:n rakennerahastoihin liittyvät tehtävät siirretään maakuntien hoidettavaksi.