Siirry pääsisältöön

Työn mukauttaminen

Työolosuhteiden mukauttaminen voi kohdistua joko yksilöön tai koko organisaatioon. Se voi sisältää esimerkiksi ammatillista neuvontaa ja ohjausta, koulutusta, toisten antamaa apua, työaikajärjestelyjä, työympäristön kehittämistä ja työn organisointia. Positiivinen työilmapiiri ja esimiehen avoin suhtautuminen mukautuksiin johtavat useammin työntekijän työssä pysymiseen ja työtehon kasvuun.Kaksi harmaata ukkoa sovittaa keltaisia palapelinpalasia yhteen.

Työn mukautukset voivat olla apuvälineitä tai muita työnmukautuksia. Esimerkiksi osa vammaisista työntekijöistä hyötyy työtehtävien mukautuksesta. Työtehtäviä mukauttamalla ja selkeyttämällä luodaan työntekijälle toimivat rutiinit ja poistetaan työn esteitä. Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työelämässä oleminen ja heidän ammattitaitonsa hyödyntäminen mahdollistuu usein varsin yksinkertaisilla ja edullisilla ratkaisuilla.