Tarja Filatov Vates-päivillä: Välityömarkkinoilla olevien työnhakutaidot huomioitava

Vates-päivien teemana oli tänä vuonna Välityömarkkinoiden legitimiteetti – vaikuttavat tekijät eri sidosryhmissä. Ensimmäisen päivän aloitti kansanedustaja Tarja Filatov, joka puhui työvoimapolitiikan kehittämisnäkymistä ja siihen liittyen välityömarkkinoiden merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Vatesin uusi toimitusjohtaja valittu

Vates-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pakarinen. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2015.

Tulevan hallituksen on parannettava työllisyyden palveluohjausta ja kokonaisohjausta

Palveluohjauksen puutteellisuus heikentää kuntoutuksen ja työllistymisen tukitoimien vaikuttavuutta. Vaikka lait ja resurssit ovat periaatteessa olemassa, käytännössä asiat eivät toimi. Syynä ovat muun muassa viranomaisten erilaiset tulkinnat ja paikallisten työllisyys- ja asiakasyhteistyön verkostojen heikko koordinointi. Vates-säätiö vaatii tulevalta hallitukselta toimenpiteitä palveluohjauksen parantamiseksi.

Vates-päivät 5.-6.5.

Luvassa vankkaa asiaa välityömarkkinoista tämän päivän Suomessa. Tule kuulemaan, mikä on toimialan asema tulevaisuudessa. Puhujina arvostettuja välityömarkkinoiden ja työelämän asiantuntijoita.

Osittainen työkyky käyttöön osasairauspäivärahalla

Suomalaisten sairauspoissaolot ovat yleisiä. Vaikka sairaus pitkittyy, työkykyä on yleensä jäljellä. Osasairauspäiväraha on otettu käyttöön edistämään työhön paluuta. Käyttö on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka tutkimuksissa osasairausvapaalla olleet ovat siirtyneet täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tavanomaisella sairauslomalla olleita harvemmin.