Uusi hankintalaki tukisi myös työllistymiskriteereiden käyttöä

Julkisten hankintojen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Kuntasektorin tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on suuria vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Tämä on otettu huomioon työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta hankintalain uudistamiseksi, joka luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.5.2015. Uusi laki tulisi voimaan keväällä 2016.

Työnhakija palveluiden viidakossa - löytyykö polku työllistymiseen?

Paino sairauskertomuksista selviytymiskeinoihin

Jokavuotisessa Suomen Klubitalojen kevätseminaarissa pidettiin paneelikeskustelu aiheesta Osittain mutta täysillä töihin. Klubitalon jäsen, merkonomi Sanna Lindholm sanoi, että ihmisten luontainen pelko on mielenterveyskuntoutujan työllistymisen suurin haaste.

Tulisielu-kunniakirja Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle

Työvalmentaja tai -valmennettava: anna palautetta Kelan uuteen standardiin

Kela harkitsee uutta vuonna 2017 voimaan tulevaa työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen standardia. Siihen toivotaan nyt runsaasti kommentteja henkilöiltä ja tahoilta, joilla on asiasta omakohtaista kokemusta ja joita mahdollinen uusi standardi koskee.