Siirry pääsisältöön

Paino sairauskertomuksista selviytymiskeinoihin

ti 19. toukokuuta 2015 14.22.00

Suomen Klubitalojen jokavuotisessa kevätseminaarissa pidettiin paneelikeskustelu aiheesta Osittain mutta täysillä töihin. Klubitalon jäsen, merkonomi Sanna Lindholm sanoi, että ihmisten luontainen pelko on mielenterveyskuntoutujan työllistymisen suurin haaste.

Ihminen pelkää sitä, mitä hän ei tiedä tai tunne kunnolla. Ihmisen pelko kasvaa joukossa, jolloin koko yritys pelkää. Silloin meidän on vaikea lähteä puhumaan osatyökykyisille työpaikkaa, Lindholm totesi.

Paneelin puheenjohtaja, työympäristöasiantuntija Raili Perimäki SAK:sta pohti, miten ymmärrystä sairauksia kohtaan voidaan lisätä ja ennakkoluuloja poistaa.

− Onko meillä terveydelle diagnoosia? Onko se sairauden puuttuminen vai se, että toimin ja olen, että yhteiskunta määrittelee minut terveeksi?Toimeentulotuki ei huomioi todellisia tarpeita

Etelä-Suomen Klubitalojen ESKOT ry:n puheenjohtaja Päivi Lipponen kehui Klubitalojen tasavertaisuuteen perustuvaa toimintaa yritysjohtaja Mårten Mickosin kalaparvivertauksen sanoin.

− Klubitalot ovat kuin kalaparvia. Joitain kaloja pannaan eteen, joitain taakse, joitain sivulle. Kaikki ymmärtävät, mitä yhteisö tekee ja mihin suuntaan pitää uida. Kalaparvesta ulkopuolisen on mahdotonta havaita, kuka sitä johtaa, ja vaikka parven keskelle heittäisi kiven, se vain jatkaa matkaa.

Seminaarin paneelikeskustelussa työllisyyspalveluiden päällikkö Mikko Viitanen kehui siirtymätyötä ja toivoi, että sen käyttö laajenisi. Toisaalta hän mainitsi myös sosiaaliturvan kieroutuneisuuden. Esiin nousi, miten sosiaaliturva, kuten toimeentulotuki määrittelee, mitä apua kukin saa – ei se, mitä tukea henkilö oikeasti tarvitsee. Työ- ja koulutusvalmennuspäällikkö Karoliina Ahonen Mielenterveyskeskusliitosta muistutti, että tärkeää on kohdata ihmiset ihmisinä.

Kehittämispäällikkö Kaija Ray Vatesista sanoi, ettei ole kenenkään asiantuntijuudesta pois, jos asiat kerrotaan selkeästi.

− Ehkä olisi hyvä miettiä, milloin uskallan riisua oman asiantuntijuuden viitan pois. Ei se ole pois asiantuntijuudesta, jos asian kertoo "suomeksi”.

Työvalmentaja Päivi Nortio Itäkeskuksen Klubitalosta painotti, että jatkuva toimeentulosta huolehtiminen tuo stressiä ja vie sitä työkykyä. Kuntoutustuella olevan pitää koko ajan olla tarkkana, ettei tienaa yhtään euroa ylitse ansaintarajan, jottei menetä tukeaan. Nollasopimuksella olevat työsuhteet voivat aiheuttaa taas esimerkiksi asumistuen menetyksen joinain kuukausina, vaikka toisina kuukausina ei olisi yhtään tehtyä työtuntia.


Kuva: Tiina Jäppinen