Siirry pääsisältöön

Tulevan hallituksen on parannettava työllisyyden palveluohjausta ja kokonaisohjausta

ti 28. huhtikuuta 2015 12.39.00

Lehdistötiedote 28.4.2015 12:18 PÄIVITETTY 18.5.

Palveluohjauksen puutteellisuus heikentää kuntoutuksen ja työllistymisen tukitoimien vaikuttavuutta. Vaikka lait ja resurssit ovat periaatteessa olemassa, käytännössä asiat eivät toimi. Syynä ovat muun muassa viranomaisten erilaiset tulkinnat ja paikallisten työllisyys- ja asiakasyhteistyön verkostojen heikko koordinointi. Vates-säätiö vaatii tulevalta hallitukselta toimenpiteitä palveluohjauksen parantamiseksi.

− Viranomaisyhteistyön eteen on tehty viime vuosina uudistuksia, mutta ne eivät ole olleet riittäviä käytännön haasteisiin ja niiden vaikutukset ovat olleet hitaita. Kun resursseja ei voida lisätä, resurssien käyttöä voidaan parantaa kehittämällä palveluohjausta. Tulevan hallituksen on huolehdittava, että lainsäätäjien tavoitteet toteutuvat käytännössä, painottaa tilaajajohtaja Jukka Lindberg Hämeenlinnan kaupungista, Vatesin hallituksen jäsen.

Edellisen hallituksen esitykset, lakimuutokset ja työryhmien raportit korostavat, että nyt on aika siirtyä järjestelmälähtöisestä ajattelusta asiakkaan tarpeeseen pureutuvaan ajatteluun. Lakiuudistuksia ovat sosiaalihuoltolaki ja laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta eli ns. TYP-laki ja TEOS, joka on työelämäosallisuutta edistävä lainsäädäntö ja tehty täydentämään sosiaalihuoltolakia sekä ehdotus uudesta vammaispalvelulaista.

 Palvelujärjestelmän nykyinen sirpaleisuus ja kokonaisvastuun puute vaikeuttaa ammattilaisten työtä. Samaan aikaan tukea työllistymiseensä tarvitsevien joukko kasvaa.

− Asiakaspalvelutyötä tekevät tarvitsevat koulutusta ja tiedotusta sekä käytännön esimerkkejä, jotta asiakastyö saadaan yhdenmukaiseksi ja lain henki toteutuisi samanlaisena eri puolella Suomea, sanoo Jukka Lindberg.

− Uuden ajattelutavan omaksuminen on haasteellista niin ammattilaiselle kuin asiakkaillekin. Osa asiakkaista ei pysty hahmottamaan omaa palvelutarvettaan. Avain tulokselliseen palveluohjaukseen on, että asiakkaan ja palveluohjaajan välinen luottamus syntyy yhteistyön alussa, uskoo kehittämispäällikkö Kaija Ray Vates-säätiöstä. Hän on osallistunut muun muassa TEOS-lakiesityksen valmisteluun.

Lisätietoa:
tilaajajohtaja Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupunki, Vates-säätiön hallituksen jäsen, p. 03 621 2325, jukka.lindberg@hameenlinna.fi

kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö, p. 0440 724 944, kaija.ray@vates.fi

Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta työllistyä ja pysyä työssään vammastaan tai sairaudestaan huolimatta. Suomessa yli puolella työikäisistä on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma.