Siirry pääsisältöön

Uusi hankintalaki tukisi myös työllistymiskriteereiden käyttöä

to 21. toukokuuta 2015 12.30.00

Julkisten hankintojen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Kuntasektorin tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on suuria vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Tämä on otettu huomioon työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta hankintalain uudistamiseksi, joka luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.5.2015. Uusi laki tulisi voimaan keväällä 2016.

– Työryhmän esitys luo lisää liikkumavaraa sekä selkiyttää ja yksinkertaistaa nykyisiä hankintamenettelyjä. Erityisen tärkeää on, että hankinnoissa voidaan kattavasti huomioida esimerkiksi työllisyys- ja ympäristönäkökohdat, ministeri Lauri Ihalainen painottaa.

Hankintamenettelyiden helpottamisen ja avoimen kilpailun turvaamisen vuoksi hankintojen kansallisiin kynnysarvoihin esitetään maltillisia korotuksia. Hankintarajojen voi uttaa esimerkiksi siihen, kunnat saisivat tilata pieniltä työllistämisyksiköiltä työhönvalmennuspalveluita ja kuntoutusta ilman vaikeaksi koettua kilpailutusta.

– Uuden hankintalain tulee tukea pienten ja paikallisten palveluntuottajien toimintamahdollisuuksia. Julkisilla hankinnoilla on keskeinen rooli uusien innovatiivisten ratkaisujen edistäjänä, Ihalainen katsoo.

Myös erilaiset sosiaaliset kriteerit tai innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat voitaisiin huomioida kilpailutuksissa entistä paremmin.

– Erityisen tärkeää on, että hankinnoissa voidaan kattavasti huomioida esimerkiksi työllisyys- ja ympäristönäkökohdat, ministeri Ihalainen painottaa.

Kun hankintailmoitus lähtee, pitää olla jo kuitenkin selvillä, miten se tehdään. Hankintalaki asettaa vasta raamit sujuville hankintaprosesseille. Lopputulos riippuu edelleen hankintayksikön osaamisesta. Näin myös silloin, kun kunnalla olisi hankinnoillaan mahdollisuus vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen. Julkisten hankintojen neuvontaa pitää parantaa.

Ihalaisen mukaan Euroopan muihin maihin verrattuna, meillä ollaan nyt hyvässä vauhdissa lainsäädännön valmistelussa. - Esitys tarjoaa hyvän pohjan tälle. En näe mahdotonta sovittaa eriäviä näkemyksiä yhteen.

Työryhmän ehdotus uudeksi hankintalaiksi lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Lisätietoa: