Palkkatuki

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän, vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen. Voit saada palkkatukea sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen työhön.

Palkkatuki pähkinänkuoressa:

•työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa

•työsopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen

•Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen

•palkkatukea voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset

•palkkatukea saadakseen yritys EI ole saanut irtisanoa viimeisen 12 kuukauden aikana henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä samankaltaisista tehtävistä eikä yrityksessä saa olla yt-menettely käynnissä

Palkkatukea voi saada joko työttömyyden keston, pysyväluonteisen sairauden tai vamman vuoksi. Jos työnhakijalla on vamma tai sairaus, joka alentaa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä palkkatuen voi saada enintään 24 kk:ksi kerrallaan, ja sen suuruus voi olla 50 % palkkauskustannuksista.

Oppisopimuksessa oleva voi saada palkkatukea koko oppisopimuksen ajan. Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkauskustannuksista. Jos tuki myönnetään oppisopimuksen ajalle työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista. (Tiedot vuodelta 2016)

Työpaikkaa pohdittaessa on otettava huomioon, että yritysten työntekijöiden lomautukset, irtisanomiset ja osa-aikaiset työsuhteet otetaan huomioon palkkatuen myöntämisessä. Ne eivät kuitenkaan aina ole este palkkatuen myöntämiselle.