Työkokeilu

Työkokeilun avulla voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille. Esimerkiksi silloin, jos henkilöllä on jokin sairaus tai vamma joka voi toisilla aloilla olla rajoittava tekijä. Työkokeilulla voidaan lisäksi selvittää työelämästä pidempään poissaolleen työntekijän osaamista.

Työkokeilu ei tapahdu työsopimussuhteessa, eikä ole palkallista työtä. Työkokeilun kesto arvioidaan tapauskohtaisesti. Työmarkkinoille paluuta työkokeilun jälkeen voi tukea palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan tuella.

Työkokeilun aikana asiantuntijat ja työnantajat kartoittavat työkokeilijan vahvuuksia ja soveltuvuutta alalle. Myös työkokeilijan motivaatiota mitataan työkokeilulla. Työkokeilujakson voi järjestää esim. TE-toimisto, KELA, työeläkelaitokset tai liikenne- ja tapaturmavakuuttajat.

Työkokeilu tiivistetysti:

• Suoritetaan aina työpaikalla

• Tukee siirtymistä työelämään

• kestää enintään 6 kuukautta saman työnantajan tehtävässä, mutta yleisimmin 1-2 kuukautta

• jakson jälkeen työnantaja antaa arvion työkokeilijan soveltuvuudesta kyseiseen työtehtävään

• lain mukaan työkokeilun kesto voi olla enintään 12 kuukautta, mutta yleisesti Kela on myöntänyt 1 - 2 kuukautta työkokeilua, työ- ja elinkeinotoimistot 3 - 4 kuukautta.