''Tukea voidaan hakea työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin.''

Työolosuhteiden järjestelytuki

TE-toimisto voi myöntää harkinnanvaraista työolosuhteiden järjestelytukea apuvälineiden hankintaan vammaisen tai sairaan henkilön työllistymisen tai työssä pysymisen tukemiseksi. Työolosuhteiden järjestelytuki myönnetään työnantajalle.

Tuella voidaan korvata työpaikalla työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Tuki voi olla enintään 4000 euroa henkilöä kohden, jos työllistyjä on vaikeavammainen henkilö. Tukea voi saada myös toisen työntekijän antamaan apuun määräajaksi enintään 400 euroa kuukaudessa. Työolosuhteiden järjestelytuen harkinnanvaraisuudella tarkoitetaan, että yrityksen taloudellinen tilanne otetaan huomioon tuen myöntämisperusteissa.

TE-palvelut: Työolosuhteiden järjestelytuki