Vammaistuet

Vammaistuet eivät varsinaisesti kuulu työllistymistä tukevien tukien piiriin, mutta ne voivat välillisesti lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työkykyä. Kuntotutus voidaan myös laskea vammaistukien piiriin. Vammaistukien tarkoitus on parantaa ensisijaisesti henkilöiden elämänlaatua ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.