Siirry pääsisältöön

Kannanotto palkkatukien myöntämisedellytysten muutoksien vaikutuksista vammaisten ja osatyökykyisten (vajaakuntoisten) työllistämiseen (12.10.2009)

19.02.2014

Julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavana olevassa muutosesityksessä on palkkatukien osalta todettu, että palkkatuki myönnettäisiin jatkossa elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle de minimis -tukena paitsi vajaakuntoisten osalta. Näin ollen suunnitteilla oleva palkkatukien myöntämisedellytysten muutos ei suoraan koskisi vajaakuntoisten työllistämiseen myönnettävää tukea, mutta välillisesti muutoksella olisi kyllä vajaakuntoisten työllistymismahdollisuuksia heikentäviä vaikutuksia, varsinkin kolmannen sektorin järjestämissä työllistämistoimissa, erilaisissa yhteisöissä ja hankkeissa.

Lue lisää