Siirry pääsisältöön

Lausunto 15.11.2005: laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2005)

31.01.2014

VATES-säätiö pitää hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2005) monipuolisena kokonaisuutena. Erityisesti tukiviidakon yksinkertaistamista pidämme välttämättö-mänä ja tervetulleena muutoksena.

Lue lisää