Siirry pääsisältöön

Lausunto laiksi julkisesta työvoima‐ ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 133/2012 vp). Näkemyksiä osatyökykyisten työllistämisestä.

28.02.2014

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoima‐ ja yrityspalvelusta sisältää monia myönteisiä uudistuksia, jotka parantavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edellytyksiä.

Hyviä uusia linjauksia ovat mm.:

  • Työttömän määrittely ei enää rajaa pois työkyvyttömyysetuuden saajaa. Tämä on erittäin tärkeä uudistus vammaisten kannalta, jotta he pääsevät tasaveroisesti muiden työnhakijoiden kanssa hyödyntämään TE‐hallinnon asiantuntemusta työelämään pyrkimisessä.
  • Vajaakuntoisen käsitteestä luopuminen on myönteinen askel ihmisten jäljellä olevan työkyvyn tunnistamiseen.
  • Työvoimapalvelujen tarjoaminen TE‐viranomaisen ja asiakkaan yhdessä arvioiman palvelutarpeen mukaisesti huomioi asiakkaiden yksilölliset tilanteet ja tarpeet.

Lue lisää