Siirry pääsisältöön

Lausunto valtioneuvoston antamasta vammaispoliittisesta selonteosta 24.5.2006

03.02.2014

VATES-säätiö pitää hallituksen antamaa vammaispoliittista selontekoa erittäin tärkeänä ja monipuolisena kartoituksena vammaisten ja vajaakuntoisten nykytilanteesta yhteiskunnassamme. Selonteko avaa monia tärkeitä kehittämislinjoja jatkotyöskentelylle.

Monessa suhteessa yhteiskunnassamme on edistytty vammaisten yhdenvertaisuuden ta-voittelussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vammaispoliittinen selonteko tausta-aineistoineen piirtää kuitenkin monilta osin erittäin huolestuttavan kuvan siitä, miten paljon on vielä tehtävää. Selonteossa nousee esiin useita vammaisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta kriittisiä kohtia, joista yksi heikoimmin toteutuneista on vammaisten ja vajaakuntoisten yhdenvertaisuus työelämässä ja oman elinkeinonsa sekä ammattiuransa valinnassa. Selonteossa esitetty kaikkien hallinnonalojen vastuunkantovelvoitteen lisääminen ja konkreettisen vammaispoliittisen ohjelman laatiminen on välttämätöntä.