Siirry pääsisältöön

Lausunto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista, 5.2.2015

10.02.2015

Työryhmän loppuraportti jatkaa samassa hengessä kuin sosiaalihuoltolain uudistus. Palvelujen joustavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen sekä palvelutarpeen määrittelyn korostaminen ovat tärkeitä ja kannatettavia uudistuksia. Yhteensovittamisen tarpeita oli loppuraportin luovuttamisen aikaan vielä paljon jäljellä ja se näkyy raportissa epäselvyyksinä ja lukuisina viittauksina. Esimerkkinä tästä on yhteensovitustarpeet työturvallisuuslain kanssa. Kokonaisuuden kannalta on valmistelun loppuvaiheessa tärkeää, että uusia väliinputoajia tai tulppia ei synny. Samoin on syytä kiinnittää huomiota asiakkaiden työoikeudelliseen asemaan, että se ei jää epäselväksi erityisesti ilman ansaintatarkoitusta suoritettavissa tehtävissä.

Vammaisilla ja osatyökykyisillä, myös eläke-etuutta saavilla, on ollut mahdollisuus saada mm. te-hallinnon palveluja julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain uudistamisen yhteydessä. Tämä ei ole toteutunut vielä toivotulla tavalla. Vates-säätiön näkökulmasta on tärkeää, että näillä asiakkailla säilyy yhtäläiset mahdollisuudet edetä kohti avoimia työmarkkinoita jo sosiaalisen kuntoutuksen palveluista lähtien.

Lue lisää