Siirry pääsisältöön

Palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikeuttanut yhdistysten ja työpajojen työllistämistä

29.10.2015

SOSTE (sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö) ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä selvittivät syys-lokakuussa, miten palkkatukimäärärahojen puute on vaikuttanut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymiseen. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, miten mahdolliset rajoitteet palkkatuen saatavuudessa ovat vaikuttaneet palkkatuetulla työllä tuotetun toiminnan jatkuvuuteen.

Palkkatukimäärärahojen loppumisella on ollut merkittävä vaikutus yhdistysten ja työpajojen työllistämiseen: vastausten perusteella noin neljännes potentiaalisista työpaikoista olisi jäänyt täyttämättä palkkatuen puutteesta johtuen. Viidesosalla vastaajista palkkatuen väheneminen ei ollut vielä vaikuttanut toiminnan laajuuteen. Vastaajat kuitenkin arvioivat, että täyttämättä jäävien työpaikkojen osuus tulee kasvamaan.

Vastaajat arvioivat palkkatuen riittämättömyyden vaikuttaneen toimintaansa monin tavoin. Yleisin seuraus on ollut toimintojen supistaminen ja aiemmin tarjotuista palveluista luopuminen, vaikka niille olisi yhä kysyntää. Osa vastaajista kertoi, että palkkatuen puutteen vuoksi yhdistyksissä on turvauduttu vapaaehtoisiin, otettu enemmän henkilöitä työkokeiluun sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

SOSTE julkaisee tarkempia tuloksia kyselystä marraskuun aikana.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmään kuuluvat Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ja Vates-säätiö.