Siirry pääsisältöön

Tavoitteena työttömien parempi palveluohjaus

10.12.2015

Työikäisten terveydenhuollossa työttömät ovat huonommassa asemassa kuin työlliset, vaikka lain mukaan myös työttömien tulisi saada terveysneuvontaa työ- ja toimintakyvyn ja työllistymismahdollisuuksien ylläpitämiseksi. Miten palveluohjausta voisi kehittää olemassa olevilla henkilöresursseilla?

Osaamista ja kokemuksia jakamalla saavutetaan parhaat tulokset. Pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin eivät perinteiset perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon toimintamallit riitä.

- Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskeistä on moniammatillinen osaaminen ja verkostoyhteistyö alueen toimijoiden kesken, kertoo Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

Lappalainen toimii Työttömien terveyspalvelujen kehittäminen -hankkeen (TTP) projektipäällikkönä.

- Keskeiseksi kehittämisalueeksi on noussut kuntoutusosaamisen lisääminen, asiakkaan kokonaisvaltainen ohjaaminen ja suunnitelmallisuus.

Työterveyslaitoksen TTP-hanke ja Vates-säätiö järjestivät koulutuspäivän työttömien työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista TE-palveluissa Turussa 8.12. Aihe kiinnosti kymmeniä ammattilaisia lääkäreistä sosiaalityöntekijöihin ja TE-hallinnon asiantuntijoihin.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitokselta avasi osallistujille mm. toimintakyky-käsitteen merkitystä. Se voi olla esimerkiksi tasapainotila omien kykyjen ja tavoitteiden sekä elin- ja toimintaympäristön kanssa.

Osatyökyvyttömyys tarkoittaa yhden määritelmän mukaan, että henkilön työkyky on alentunut vähintään kaksi viidesosaa.

- Työttömän työkyvyn arviointia vaikeuttaa puuttuva työ, johon toimintakykyä voisi suhteuttaa, Vuokko totesi.

Terveydentilan ja ammattitaidon lisäksi henkilön työllistymiseen vaikuttaa monta muuta syytä, kuten hänen elämänhallinta- ja sosiaaliset taitonsa.

Vatesin osuudessa käsiteltiin palvelujärjestelmän vaihtoehtoja ja kipukohtia. Työllisyyspalveluissa olisi tärkeää esimerkiksi kehittää ja selkeyttää kunnan ja valtion rooleja, sillä monet toiminnot ovat päällekkäisiä. Myös vastuita tulisi selkiyttää ja ennen kaikkea saada palveluketjut sujuvammiksi - nimenomaan asiakkaan kannalta.

Teoriatiedon vastapainoksi koulutuksessa käytiin läpi myös case-tapaus, jonka tilanteen ratkaisemiseksi eri virastojen ammattilaiset miettivät yhdessä vaihtoehtoja.

ESR-rahoitteinen PARTY- eli Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Hanke järjestää aiheesta koulutusta mm. perusterveydenhuollon, työvoimahallinnon, sosiaalitoimen, Kelan ja kansalaisjärjestöjen toimijoille.

Hankkeen tuotoksena syntyy työttömien työkykyä tukeva arvioitu toimintamalli, joka otetaan käyttöön hankkeen aikana. Hankkeessa on mukana Vates-säätiön lisäksi Työterveyslaitos, Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki ja Rauman Taito-Kunto Oy. Kumppaneina ovat lisäksi Työeläkeyhtiö Varma ja Rauman seudun työttömät ry.