Siirry pääsisältöön

Tulisielu-kunniakirja Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle

18.05.2015

Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry palkittiin Vates-säätiön Tulisielu-kunniakirjalla maanantaina 18.5. Heurekassa Suomen Klubitalojen kevätseminaarissa. Kunniakirja myönnetään arvokkaasta työstä mielenterveyskuntoutujien työelämäpolkujen ja opintojen tukemisessa ja vertaistuen uusien muotojen kehittämisessä, missä toimintaa on sovellettu myös nuorten tilanteisiin.

Kunniakirjan ottivat vastaan Helsingin, Itä-Helsingin ja Tikkurilan Klubitalojen mielenterveyskuntoutujien ja henkilökunnan edustajat. Kunniakirjan luovuttivat Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen sekä Vates-säätiön toimitusjohtaja Marjatta Varanka.

- Klubitalotoiminnan avulla on voitu näyttää aukottomasti toteen, että vaikeastikin sairastuneet ihmiset voivat, itselleen tarpeellisen avun ja tuen saatuaan, opiskella ja työllistyä. Tämä mahdollisuus tulisi olla jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla. Siksi Klubitaloja tarvitaan lisää kattamaan koko maamme mielenterveyskuntoutujien kuntoutustarve, sanoo toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:stä.

Suomeen kansainvälinen Fountain House -klubitalomalli rantautui 20 vuotta sitten Vates-säätiön toteuttaman RAY:n rahoittaman projektin myötä. Nyt Suomessa toimii 25 Klubitaloa ja määrän odotetaan kasvavan. Valtakunnallista toimintaa koordinoi Suomen Klubitalot ry.

Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama kuntouttava yhteisö. Klubitaloihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Klubitalo tarjoaa kuntoutujille työpainotteista toimintaa ja vertaistukea. Lisäksi Klubitalojen ohjaajat etsivät jäsenille osa-aikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta siirtymätyöohjelman avulla.

Klubitalot ovat tehneet yhteistyötä yli neljänkymmenen eri työnantajan kanssa, joita ovat mm. Stakes, eduskunta, Prisma, UPM-Kymmene, Gigantti Oy, Kodin Ykkönen ja Mehiläinen. Taantumankin aikana Klubitalot ovat löytäneet uusia yhteistyökumppaneita.

Kansainvälisten selvitysten mukaan klubitalojen toiminta on kustannustehokasta kuntoutusta. Myös Suomessa on tehty case-analyyseja, jotka osoittavat, että toiminnasta hyötyvät niin kuntoutuja itse kuin koko yhteiskunta. Kunnalle vaikutus näkyy mm. kuntoutujan muiden palvelutarpeiden vähenemisenä. Kuntoutujalle siirtymätyö tuo lisäansioita ja yhteiskunta saa verotuloja ja yritykset tärkeää työpanosta. (Lähde: Klubitalot – Neljä case-esimerkkilaskelmaa kustannuksista ja hyödyistä, Vates-säätiö).

-------------

Vates-säätiön hallitus myöntää vuosittain Tulisielu-kunniakirjan tunnustuksena henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi omalla toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.

Kuvassa: Vates-säätiön toimitusjohtaja Marjatta Varanka (vas.), Tikkurilan Klubitalolta Kai Mäkisalo ja Harri, Helsingin Klubitalolta Annika ja ESKOT ry:n kokemusasiantuntija Pia Alarto, Itä-Helsingin Klubitalolta Sulevi ja Sami ja heidän edessään ESKOT ry:n hankevastaava Päivi Nortio, Mielenterveyseuran toiminnanjohtaja ja Vates-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Maritta Ruohonen, Helsingin Klubitalolta Mervi ja Taija sekä ESKOT ry:n opintovalmentaja Vilma Kettle.

Kuva: Tiina Jäppinen