Uutiset

Välityömarkkinoiden tehokas hyödyntäminen parantaisi osaltaan työllisyyttä

12.06.2015

Välityömarkkinatoimijat ovat huolissaan palkkatukimäärärahojen loppumisesta kesken vuoden. Monella paikkakunnalla palkkatukimäärärahat ovat loppuneet jo huhtikuun lopussa. Määrärahojen nostaminen on yksi edellytys sille, että hallituksen työllisyystavoite toteutuu. Palkkatuki uudistettiin vuoden 2015 alussa, mutta uudistus heikensi heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työllistymistä ja työllistymistä tukevien palveluketjujen toteutumista.

Vaikka työllisyys kasvaisi suhdanteiden parantuessa, tämä ei merkittävästi helpota vaikeasti työllistyvien tilannetta. Välityömarkkinoita tarvitaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien selviytymiseksi.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan