Siirry pääsisältöön

Kelan tutkimusblogi: perustulostako ratkaisu osatyökykyisille?

22.06.2016

Kelan tutkimusblogissa käsitellään perustulokokeilua osatyökykyisten ja vajaakuntoisten kannalta. Tilastot Suomen eläkkeensaajista kunnittain v. 2015 kertovat, että työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisessä alle 65-vuotiaassa väestössä on laskusuunnassa. Tämä voi tutkimuksen mukaan johtua työkykyä tukevasta kehittämistyöstä (Eläketurvakeskus 16.3.2016), mutta toisaalta "pitkään jatkunut taloudellinen taantuma on voinut ”siivota” heikompikuntoiset ihmiset työttömyysturvan piiriin, ja työpaikan säilyttäneet ovat sen johdosta vähemmän alttiita siirtymään työkyvyttömyyseläkkeelle (Blomgren ym. 2011)."

Tutkimusblogissa esitetään, että työkyvyttömyyseläkkeen ja työtulon yhteen sovittamisen tulisi olla joustavampaa. Nykyisin tilanne on se, että "osatyökyisen on vaikea ennakoida etenkin satunnaisten palkkatulojen vaikutusta sosiaaliturvaetuuksiin".

Tutkijatiimi näkee perustulossa riskitekijöitä. Esimerkiksi pieni perustulo ei välttämättä huomioi osatyökykyisten ja vajaakuntoisten yksilöllisiä elämäntilanteita ja -tarpeita riittävästi (Basic Income Earth Network 2016).

Lue blogi

Viite: Blomgren J, Hytti H, Gould R. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyys- ja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä. Nettityöpapereita 26/2011. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2011.