Siirry pääsisältöön

Koulutussopimuksessa huomioitava erityisopiskelijoiden yhdenvertaisuus

01.12.2016

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan. Suomi ratifioi sopimuksen vihdoin tämän vuoden kesällä. Se oli merkittävä askel.

Sopimuksen 24 artiklan 5. kohdassa painotetaan, että vammaisille henkilöille annetaan syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus yleiseen kolmannen asteen koulutukseen, ammattikoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tätä varten sopimuspuolet varmistavat, että vammaisia henkilöitä varten tehdään kohtuulliset mukautukset.

Luonnos hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta on nyt lausunnolla. Lakiuudistus liittyy laajaan hallitusohjelman sisältämään reformipakettiin.

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on turvata yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

YK:n yleissopimuksen mukaan kohtuullisia mukautuksia tulee toteuttaa koulutuksessa. Lakiluonnoksessa nykyisen työssäoppimisen tilalle esitetään koulutussopimusta, mikä on hyvä uudistus esimerkiksi siksi, että sopimusosapuolena on myös opiskelija itse. Koulutussopimuksen sisällöstä säädetään erikseen. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutussopimuksissa pitää muistaa mainita myös työpaikan mukauttaminen opiskelijalle sopivaksi. Ja tietenkin osoittaa tähän tarvittavaa rahoitusta. Tällä tavalla turvataan YK:n yleissopimuksen 24 artiklan 5. kohdan toteutuminen ja tuetaan 27. artiklan mukaista opiskelijan työllistymistä valitsemallaan työllä, yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Jaana Pakarinenjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!