Siirry pääsisältöön

Työnantajat hyödyntävät liian vähän työolosuhteiden järjestelytukea työllistämisessä

20.06.2016

Monesti työnantajilla ei ole tietoa siitä, että vammaisen, osatyökykyisen ja pitkäaikaissairaan työllistämistä helpottaa työolosuhteiden järjestelytuki. Toivottavaa olisi, että työnantajat käyttäisivät useammin tätä tukea, jota haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Se on oiva työllistämisen tukikeino, jota työnantaja voi hakea, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai välttämättömiä työpaikalle tehtäviä muutoksia tai toisen työntekijän antamaa apua.

Työolosuhteiden järjestelytuki on työnantajalle hakemuksesta myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Sitä käytetään ensisijassa vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi uuden, tukea tarvitsevan työntekijän kohdalla. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös työsuhteessa olevan henkilön työn säilyttämisen tukemiseksi. Huomattava on, että yrittäjän omasta vammasta tai sairaudesta johtuviin mukautustarpeisiin ei myönnetä työolosuhteiden järjestelytukea.

Sitä ei ole myöskään tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.
Henkilön työhönsijoittuminen tai työn säilyttäminen voi edellyttää työkoneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia tai järjestelyjä, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Vamma tai sairaus voi edellyttää myös yksilöllisiä muutoksia työturvallisuuden huomioimisessa. Näiden muutosten toteuttamisesta vastaa pääsääntöisesti työnantaja. Muutokset ovat nimittäin työnantajan lakisääteisiä velvoitteita yhdenvertaisuuslain 15 pykälän ja työturvallisuuslain 8 pykälän mukaisesti.

Työolosuhteiden järjestelytukea olisi hyvä käyttää työhönvalmennuksen rinnalla unohtamatta palkkatukea, jota on mahdollista saada järjestelytuen kanssa. Työolosuhteiden järjestelytuki toisen työntekijän antamaan apuun voidaan sopia alkamaan myös työhönvalmentajapalvelun jälkeen, jolloin työhönsijoittumiseen saadaan pitkäkestoisempi tuki. Työolosuhteiden järjestelytukea ei ole kuitenkaan tarkoitettu pysyväksi tueksi.

Työolosuhteiden järjestelytuki myönnetään suhteutettuna työaikaan. Jos siis työntekijä tekee 50-prosenttista työaikaa, myös järjestelytuki on 50 prosenttia.

Nyt työnantajat aktiivisesti hakemaan työolosuhteiden järjestelytukea!

Neuvontatapaukseni käsittelee työolosuhteiden järjestelytuen hakemista puheäänenvahvistimeen.

Teppo Rautjärvi
asiantuntija, lakiasiat

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!