Siirry pääsisältöön

Työnantajat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihin

24.03.2016

Nyt se on myös tutkittu, että työnantajat ovat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihinsä. Työnantajien mukaan he ovat mm. sitoutuneita työhönsä, suoriutuvat työtehtävistään ja vaikuttavat myönteisesti niin työyhteisön ilmapiiriin kuin imagoon.

65 prosenttia työnantajista, jotka olivat työllistäneet kehitysvammaisia ihmisiä palkkatyöhön, piti heidän työllistämistään taloudellisesti kannattavana. 5 prosenttia ei pitänyt kannattavana.

Alkuun riittävästi ohjausta
Työtehtävien suorittaminen vaatii varsinkin alussa tavallista enemmän aikaa. Riittävän ohjauksen jälkeen itsenäinen toiminta on vahvistunut. Yli puolet vastaajista katsoi, että kehitysvammaisen henkilön työpanos täytti sille asetetut laadulliset ja määrälliset vaatimukset.

Työnantajien kokemuksen mukaan kehitysvammaiset henkilöt tulevat hyvin toimeen sekä työtovereiden että asiakkaiden kanssa. Heillä ei ole muita suurempaa tapaturmariskiä eikä muita enempää sairauspoissaoloja.

Avotyöstä palkkatyöhön
Tutkimukseen osallistui työnantajia, joilla on kehitysvammaisia työntekijöitä joko palkkatyösuhteessa tai avotyötoiminnassa, joissa työntekijä ei saa palkkaa. Silti työtehtävät olivat samankaltaisia.

Kehitysvammaiset tekevät yleensä avustavia tehtäviä kaupan alalla tai ravintoloissa ja kahviloissa. Neljännes avotyötoiminnan tarjoajista oli sitä mieltä, että osa avotyösuhteista olisi muutettavissa palkkatyösuhteeksi. 95 prosenttia vastaajista katsoi, että kaikki ansaitsevat korvauksen tekemästään työstä, vaikka käytännössä avotyötoiminnassa olevat eivät palkkaa saa.

Tämä kaikki käy ilmi juuri ilmestyneestä Kehitysvammaliiton ja Kuntoutussäätiön tutkimuksesta, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa kehitysvammaisia henkilöitä työllistäneiden työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä. Tutkimukseen osallistui työnantajia pääkaupunkiseudulta, Kymenlaaksosta, Etelä-Karjalasta, Joensuusta ja Oulun seudulta. Tutkimus toteutettiin RAY:n rahoituksella.


Vanhempaa aineistoa aiheesta: 

Tiina Jäppinen, Tiedolla vaikuttaminen -hanke