Siirry pääsisältöön

Vates osallistui Kuluttajaparlamentin lausuntoon peruspankkipalveluista

20.04.2016

Lausunto oli vastaus valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön koskien hallituksen esitysluonnoksesta laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PAD) VM026:00/2016.

Kuluttajaparlamentti pitää hallituksen esitystä lähtökohtaisesti hyvänä ja yhdenvertaisuutta edistävänä. Kuluttajaparlamentin järjestöissä on törmätty tapauksiin, joissa kuluttajalta on evätty oikeudet peruspankkipalveluihin esimerkiksi toimintarajoitteen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi. On hyvä, että laissa säädetään nykyistä kattavammin mm. asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin sekä perusmaksutilin ominaisuuksista ja siitä perittävistä maksuista. Lakiehdotuksessa todetaan, että perusmaksutiliä ja siihen liittyviä palveluja tarjotessaan talletuspankin tulee kohdella kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

Kuluttajaparlamentti korostaa, että lakiesityksen 6 §:n uuteen 4 momenttiin, jossa säädettäisiin talletuspankin velvollisuudesta asettaa asiakkaan saataville maksutta helposti käytettävissä olevia tietoja ja annettava neuvoja perusmaksutileistä ja niihin liittyvistä maksupalveluista, tulee lisätä maininta tiedonsaannin esteettömyydestä.

Lausunnon allekirjoitti 22 järjestöä.

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoimaa valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen yhteistoimintaa. Kuluttajaparlamentti on vaikuttamisfoorumi, jonka kautta järjestöillä on mahdollisuus päästä tekemään yhdessä edunvalvontatyötä sekä vaikuttaa yhdessä vahvempana kuluttajille merkittäviin asioihin.

Lue lausunto