Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön hallituksen kannanotto OKM:n kärkihankkeeseen

19.04.2016

Nuoret, työelämään siirtyvät osatyökykyiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt ovat merkittävä osa tulevaa työvoimaa, mutta heidän on vaikea löytää paikkaansa tämän päivän työmarkkinoilta. Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaationa mukana hallitusohjelman toteuttamisessa, kun edistetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille.

Hallitusohjelman toteutuksen Osaaminen ja koulutus -kokonaisuudessa on huomioitu ns. normaalisti työelämään siirtyvä nuoriso ja korkeakoulutettujen asema. Sen sijaan suuri joukko erityisryhmiin kuuluvia opiskelijoita ja työelämään siirtyviä ei näy hallitusohjelman koulutuskirjauksissa.

Joka vuosi ammatillisista erityisoppilaitoksista valmistuu yli 700 uutta ammattilaista, joiden työhön siirtyminen on haasteellista heidän erityistarpeidensa vuoksi. Tukemalla nuorten työhön siirtymistä, vähennetään yhteiskunnalle siirtyviä kustannuksia työttömyydestä, kuntoutuspalveluista, osatyökyvyttömyyseläkkeistä, kuntoutusrahasta ja muista sosiaalisista tuista, joita työllistymisen ulkopuolelle jääminen aiheuttaa.

Ennaltaehkäisevä työ oppilaitoksissa ja sieltä siirtymien tukeminen työelämään tuottaa tuloksellista jatkopolutusta työelämään. Tämä ei rahallisena panostuksena ole kuin murto-osa siitä summasta, mikä kertaantuu, jos nuori vieraantuu työelämästä erilaisten sosiaalipalveluiden piiriin. Tällä hetkellä noin 60 % KELA:n eri kuntoutuspalvelun käyttäjistä on 16 - 34 -vuotiaita. Varhaisempi tuki heidän kohdallaan tukisi työelämään pääsyä.

  • Osatyökykyisten työllistymistä tukevan palvelujärjestelmän toimintaa on tehostettava työhönvalmennuksen keinoin sekä hyödyntämällä kuntapilotit ja muut työllistymistä edistävät uudistukset.
  • OKM:n vastuulla olevien kärkihankkeiden sisällöissä on otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä vahvistavat ennakoivat toimenpiteet sekä siirtymä työelämään esimerkiksi työhönvalmentajan kiinteällä tuella.

Helsingissä 13.4.2016

Vates-säätiön hallitus