Siirry pääsisältöön

Vatesin lausunto: hallituksen esitysluonnos laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

20.04.2016

Vates-säätiön tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä. Toiminnan kohderyhmänä ovat osatyökykyisten
työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmät.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan perustettavaksi yksi rahapeliyhtiö, joka yksinoikeudella
toimeenpanee rahapelejä Suomessa. Tämä ehdotus on kannatettava.

Lue lausunto