Siirry pääsisältöön

Vatesin lausunto: sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnokset rahayhteisöjen yhdistämisestä

20.04.2016

Vates-säätiön tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä. Toiminnan kohderyhmänä ovat osatyökykyisten työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmät.

1) Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Järjestön näkökulmasta Raha-automaattiavustuksista annetussa laissa säädettyjen säännösten siirtyminen pääosin sellaisinaan asetukseen on hyvä esitys. Tämä takaa avustustoiminnan säilymisen järjestöjen suuntaan vakaana ja luotettavana sekä mahdollistaa perustettavan Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskuksen toiminnan käynnistymisen häiriöttä.

Tehdyt muutosehdotukset mm. avustuksen maksamisajankohtien kirjaamisen osalta ovat kannatettavia (8 §). 5 §:ssä määrätty avustuksen enimmäismäärä 100% on erittäin hyvä linjaus ja takaa monien pienten ja tarpeellisten järjestöjen toimintamahdollisuuden.

2) Valtioneuvoston asetus avustusasioiden neuvottelukunnasta

Asetuksessa esitetään kaksiportaista organisointia, neuvottelukunta ja arviointi- ja avustusjaosto. Esityksestä ei tarkasti selviä, mikä lisäarvo tällaisella kaksiportaisella organisoinnilla on.

Organisointi olisi mahdollista toteuttaa siten, että tehtävät olisivat valtioneuvoston nimeämällä avustusasioiden neuvottelukunnalla. Neuvottelukunnan jäsenet nimetään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen esittämistä ehdokkaista, jolloin asiantuntemus, osaaminen ja kosketus järjestökenttään säilyvät ja luottamus demokratian toimivuuteen säilyy.

Neuvottelukunnan tulee tehdä esitys sekä strategisen tason asioista, avustustoiminnan linjauksista että itse avustusesityksestä ja siihen liittyvästä ohjeeilisesta suunnitelmasta. Ennen ministeriön päätöksentekoa neuvottelukunnan esitykset on voitava julkaista.

Lue lausunto